GRB OPĆINE KAKANJ DOBIJA FIRMA DELIBAŠIĆ POLIURETANI – BREND MOJ SAN

Kako saznajemo ove godine Grb općine Kakanj i druga zaslužna priznanja u Kaknju su dobili:

U povodu „15. aprila – Dana općine Kakanj“  Općinsko vijeće Kakanj, u skladu sa kriterijima Odluke o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja dodjeljuje slijedeća priznanja:

1. „GRB OPĆINE KAKANJ“ – 1 PRIZNANJE
2. „PLAKETA SA DIPLOMOM“- 3 PRIZNANJA
3. „ZAHVALNICA“ – 5 PRIZNANJA

Petnaestoaprilska priznanja dodjeljuju se: državnim organima i državnim institucijama, privrednim društvima, javnim preduzećima, javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama, međunarodnim organizacijama, stranim državama, prijateljskim gradovima, državljanima drugih država, vjerskim zajednicama, građanima i drugim.

KRITERIJI ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA 

A)„GRB OPĆINE KAKANJ“

„Grb Općine Kakanj“ se dodjeljuje za:
-izuzetne uspjehe u radu i ostvarenju natprosječnih rezultata rada i poslovanja,
-ostvarenje pozitivnih ekonomskih rezultata poslovanja i finansijskih pokazatelja,
-povećanje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja,
-značajno ostvarenje fizičkog obima proizvodnje i izvršenih usluga,
-povećanje zaposlenosti,
-ostvarenje značajnog izvoza proizvoda i usluga na strana tržišta,
-unapređenje zaštite životne okoline i kvaliteta življenja,
-doprinos u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta,
-afirmaciju i promociju općine Kakanj,
-postignute rezultate u naučno-istraživačkom radu,
-doprinos općini u privrednom razvoju i izgradnji infrastrukturnih objekata,
-u povodu jubileja i značajnih datuma dobitnika priznanja i
-ostvarene rezultate u drugim segmentima društvenog i javnog života.

B) „PLAKETA SA DIPLOMOM“

„Plaketa sa diplomom“ dodjeljuje se za:
-postignute uspjehe u radu i rezultatima rada koji su imali poseban značaj za razvoj općine i društva u cjelini,
-doprinos u odbrani zemlje i očuvanju nezavisnosti Bosne i Hercegovine,
-promociju demokratije i osnovnih ljudskih prava i sloboda čovjeka,
-rezultate poslovanja koji su omogućili veću proizvodnju i pružanje usluga, zapošljavanja i ostvarenje značajnog rasta ekonomskih pokazatelja,
-racionalizaciju, modernizaciju i organizacione promjene koje su rezultirale značajne uštede i postizanje rezultata u odnosu na prethodni period, a što je značajno uticalo na sveukupan razvoj općine,
-kvalitetno i u interesu državnog kapitala i radnika izvršenu privatizaciju,
-na zadovoljstvo građana i ostvarivanje njihovih interesa obezbijeđeni kvalitetni uslovi rada i pružanja usluga u oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, socijalne skrbi i u drugim društvenim djelatnostima i
-ostvarene rezultate u njegovanju i poštivanju nacionalnih i vjerskih sloboda građana.

C) „ZAHVALNICA“

„Zahvalnica“ se dodjeljuje za:

-značajan doprinos u Odbrambeno – oslobodilačkom ratu „92.-95.“,
-iskazanu i ispoljenu ličnu hrabrost u spašavanju ljudi i materijalnih dobara,
-humanitarni rad i rezultate rada u dobrotvornom radu,
-angažman u stvaranju uslova  za  razvoj u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i drugim društvenim segmentima
-iskazane sposobnosti i odlučnosti u razvoju komponente odbrane i zaštite,
-ostvarenje rezultata rada u radnim sredinama i u sredinama u kojima žive,
-doprinos u ostvarenju demokratije, ljudskih prava i slobode čovjeka i
-isticanjem kao pojedinca i u drugim sferama društvenog i javnog života

Rok i način predlaganja

Prijedlozi za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja podnose se Komisiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Prijedlog iz prethodnog stava treba da sadrži slijedeće:
-ime i prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, javnog preduzeća, javne ustanove, udruženja građana, vjerske zajednice ili drugih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnih priznanja,
-oblast za koju se predlaže dodjela javnog priznanja,
-obrazloženje prijedloga,
-raspoloživu dokumentaciju (opcionalno).

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu Petnaestoaprilskih priznanja imaju:

-državni organi i državne institucije,
-općinski načelnik,
-radna tijela Općinskog vijeća,
-privredna društva,
-javna preduzeća i javne ustanove,
-udruženja građana i nevladine organizacije,
-mjesne zajednice,
-vjerske zajednice,
-građani i
-drugi pravni subjekti.