Inspekcija: 500 KM kazna za vozače koji sprečavaju pražnjenje podzemnih kontejnera

podzemni-3-660x330

Sve nesavjesne vozače čija parkirana vozila sprečavaju odvoz otpada iz podzemnih kontejnera upućujemo slijedeće upozorenje:

Prema odredbama Odluke o komunalnom redu Općine Kakanj, specijalnom sabirnom vozilu za odvoz komunalnog otpada se mora omogućiti nesmetan prolaz do lokacije za smještaj posude za odlaganje komunalnog otpada. Ispred lokacija za smještaj posude za odlaganje komunalnog otpada ne smiju se parkirati motorna vozila ili na drugi način onemogućavati pristup specijalnom sabirnom vozilu. Ako specijalno sabirno vozilo ne može proći određenim ulicama, nadležno javno komunalno preduzeće će odmah obavijestiti nadležnu policijsku stanicu ili komunalnu inspekciju radi poduzimanja mjera u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom. Novčana kazna za naprijed navedeno iznosi od 100,00 KM do 500,00 KM.