Inspekcija: Bez potrebe ne idite u masovna okupljanja, kao što su kućna sijela, obilasci prijatelja i rodbine

Poštovani građani, još jednom Vas molimo da poštujete mjere nadležnih, a naročito minimum tih mjera, da nosite masku preko usta i nosa, da držite propisnu distancu i održavate higijenu jer samo na taj način moguće je da izbjegnemo zarazu virusom COVID-19.


Molimo građane da bez neodložne potrebe ne idu i ne prisustvuju bilo kakvim okupljanjima, kao što su kućna sijela, obilasci prijatelja i rodbine, naročito obilasci bolesnika ili lica koja su se oporavila od bolesti, okupljanja povodom radosti ili žalosti i sl., jer se u posljednje vrijeme najviše oboljelih virusom COVID-19 javlja kao posljedica tih okupljanja i ili posjeta.


Dragi građani možda niste znali, ali ovom prilikom Vas upoznajemo da ukoliko ste bili na testiranju u Domu zdravlja Kakanj ili drugoj ambulanti radi sumnje na virus COVID-19, ODMAH morate otići kući i staviti se pod zdravstveni nadzor, a ne kontaktirati sa drugima ili šetati gradom i tako dovoditi u opasnost bezbroj drugih građana (a to se dešava), pa ako se detektuje neka osoba koja to radi nadležne inspekcije i policija neće se libiti podnijeti krivičnu prijavu protiv Vas.

Ovo se svakako odnosi i na već potvrđene slučajeve i na asimptomatske slučajeve (kontakte).
Smatramo da je zaista ovo neki minimum u ovoj situaciji koji se traži od građana kako ne bi došli u poziciju potpunog zatvaranja i ograničenja i sloboda i rada.


Poštovani građani Vi koji se ponašate suprotno naredbama nadležnih organa i ovim našim molbama ili smatrate da virus COVID-19 ne postoji, pa ugrožavate i sebe i druge direktno ste ili ćete biti odgovorni za bolest, zatvaranje objekata pa i svaki smrtni ishod, a mi koji smo zaduženi za provođenje naredbi nadležnih organa, učinit ćemo sve kako bi vas detektovali i adekvatno kaznili.

Odsjek za inspekcije