JAVNI OGLAS: za izdavanje u zakup poslovnih prostora u sklopu džamijskog kompleksa Brežani

10357169_911851455602784_2904011380085036537_n

Džematski odbor Brežani
Odbor za izgradnju džamije Brežani
Datum, 21.11.2016. godine.

JAVNI OGLAS
za izdavanje u zakup poslovnih prostora u sklopu
džamijskog kompleksa Brežani
I
Izdaju se u zakup 5 poslovnih prostora u sklopu džamijskog
kompleksa Brežani, kako slijedi:
1. Poslovni prostor br.1. ukupne površine 15,00 m2
2. Poslovni prostor br.2. ukupne površine 15,00 m2
3. Poslovni prostor br.3. zvani „Imaret“ ukupne
površine 150,00 m2
4. Poslovni prostor br.4. ukupne površine 25,00 m2
5. Poslovni prostor br.5. ukupne površine 22,00 m2
II
Pismene ponude se dostavljaju lično predsjedniku ili blagajniku
Džematskog odbora Brežani u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvarati“.
III
Krajnji rok za dostavu ponuda je petak 16. decembar 2016.
godine do 16 sati, kada će se komisijski izvršiti otvaranje prispjelih
ponuda u prostorijama džamijskog kompleksa Brežani u prisustvu
ponuđača, te se ponuđačima neće slati pojedinačni pozivi.
IV
Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su najviše ponuđeni iznos
zakupnine za određeni poslovni prostor, te vrsta djelatnosti koju
zakupac planira obavljati u zakupljenom prostoru.
V
Sve dodatne informacije u vezi ovog javnog poziva,
zainteresovani ponuđači mogu dobiti svakim danom u periodu
od 08-15 sati.
Kontakt telefon je 061- 535-954 a kontakt osoba je
Mehmedalija Velispahić, predsjednik Komisije za izbor
najpovoljnije ponude.
VI
Nakon provedenog postupka javnog oglasa, sa najpovoljnijim
ponuđačima će se zaključiti ugovori o zakupu, kojim će se bliže
urediti sve pojedinosti.

DŽEMAT BREŽANI
KOMISIJA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE