JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata/programa organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima mladih iz Budžeta Općine Kakanj za 2023. godinu

Općina Kakanj putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata/programa organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima mladih iz Budžeta Općine Kakanj za 2023. godinu. Javni poziv se može vidjeti klikom ovdje.

Budžetska sredstva će se dodijeliti za sufinansiranje projekata/programa iz sljedećih prioritetnih oblasti:
1 ) sprječavanja štetnih posljedica prekomjernog korištenja IT uređaja kod djece i mladih;
2) razvoj i promocija amaterskog sporta i sportskih aktivnosti za djecu i mlade;
3) unaprjeđenje znanja i vještina mladih za istraživanje, razvoj i inovacije;
4) projekti koji podstiču sticanje znanja i vještina neformalnim obrazovanjem za djecu i mlade;
5) podsticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva kod djece i mladih;
6) projekti koji podstiču socijalnu inkluziju mladih sa posebnim potrebama;

Podnosilac prijave može kandidovati samo jedan projekat/program u jednoj oblasti, a maksimalan novčani iznos koji se može odobriti je do 2.000,00 KM.
Kandidovani projekat se mora realizovati na teritoriji općine Kakanj i to najkasnije do kraja kalendarske godine, odnosno do 31.12.2023. godine.

Uz prijavu po Javnom pozivu treba priložiti sljedeće dokumente:
• Prilog 1 – Prijavni obrazac (klikom ovdje)
• Prilog 2 – Pregled budžeta (klikom ovdje)
• Prilog 3 – lzjava o namjenskom utrošku sredstava (klikom ovdje)
• Prilog 4 – Obrazac za finansijski izvještaj (klikom ovdje)
• Prilog 5 – lzvještaj o realizaciji – narativni (klikom ovdje)

Obrasci navedenih dokumenata popunjavaju se isključivo elektronski.

Prijava s navedenom dokumentacijom dostavlja se na protokol Općine Kakanj – Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike – u vremenu od 7,00 do 15,30 sati

ili poštom na adresu:

Općina Kakanj, Ulica branilaca 1,72240 Kakanj, u zatvorenoj koverti s naznakom:
,,Prijava na Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima mladih iz Budžeta Općine Kakanj za 2023. godinu” (Ne otvarati).

Rok za podnošenje prijava je 13.04.2023. godine, do 15,30 sati.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.
Dostavljena dokumentacije se ne vraća.