Javno preduzeće “Grijanje” uspješno realiziralo sezonu grijanja

Javno preduzeće “Grijanje” Kakanj okončalo je još jednu sezonu grijanja toplom vodom sa Termoelektrane Kakanj. Protekla sezona grijanja bila je specifična i nesvakidašnja obzirom na ekstremne hladnoće, velike temperaturne minuse, ali i proljetni snijeg zabilježen posljednjih dana mjeseca aprila.

U ovakvim teškim okolnostima Javno preduzeće “Grijanje”  je uspješno odgovorilo svom zadatku da isporuka toplotne energije bude redovna i da Kakanj ne bude grad-slučaj poput nekih drugih sredina u kojima je bilo problema sa grijanjem, posebno u periodu polarne hladnoće.

Premda je sezona grijanja po pravilu trebala biti okončana 15.aprila, Javno preduzeće “Grijanje” je pokazalo da zna osluškivati puls javnosti, te da ima istančani senzibilitet prema potrebama građana, pa je nastavilo isporuku toplotne energije sve do kraja aprila jer je tih dana proljetni snijeg donio nove minuse i novi hladni talas.

Hvale vrijedna je još jedna činjenica. Javno preduzeće “Grijanje” kontinuirano pruža podršku pri obilježavanju značajnih datuma iz historije Kaknja (npr. Kamenica), te pomaže aktivnosti na planu kulture i sporta, a uz sve to zajedno sa Općinom Kakanj ulaže finansijska sredstva u obnovu i rekonstrukciju dotrajale mreže.

Na ovakvom odnosu prema korisnicima usluga grijanja, te općenito odnosu prema kakanjskoj lokalnoj zajednici, čestitamo direktoru Javnog preduzeća “Grijanje” Kakanj Mirnesu Bajtareviću i njegovim saradnicima, članovima Skupštine i Nadzornog odbora JP “Grijanje”, te svim uposlenicima.