Mandra i Ejubović: Aktivizam mladih u društvu je veoma važan a saradnja – uslov za napredak

Prema ranije preuzetim obavezama od strane centralnih organa Stranke, generalni sekretar AM SDA BiH, dr Malik Ejubović je nastavio sa obilaskom terena i intenziviranjem saradnje sa izabranim zvaničnicima, a u svrhu doprinosa Asocijacije mladih SDA BiH konkretnim projektima i konkretnim rješenjima.

Danas se u Kaknju dr Malik Ejubović sastao sa Predsjednikom SDA Kakanj i predstavnikom ZDK i SBK u državnom Parlamentu, gospodinom Nerminom Mandrom. Uz prijateljski razgovor i kafu, razmijenjena su iskustva o aktuelnim političkim dešavanjima u državi, kao i planovima za saradnju u narednom periodu. Kao osoba koja je dugi niz godina rješavala konkretne probleme i koja vrlo dobro poznaje sistem rada i organizacije, gdin. Mandra, je imao nekoliko konkretnih sugestija kako da se cjelokupni proces unaprijedi i poboljša, prvenstveno u sferi mladih i omladinske politike, te jačeg pozicioniranja Asocijacije u stranačkim okvirima, saglasno viziji i želji predsjednika Bakira Izetbegovića. Saradnja različitih nivoa vlasti je osnov za napredak našeg društva u cjelini. navodi na svojoj fb stranici DR. Malik.

“Današnji sastanak sa generalnim sekretarom AM SDA BiH dr. Malik Ejubovic je rezultirao sinergijom političkog iskustva i omladinskog aktivizma kao zamajca razvoja omladinske politike AM SDA BiH. U ugodnom kakanjskom ambijentu analizirali smo aktuelne političke situacije i dešavanja u državi, ali i planove za što snažniji aktivizam mladih pri čemu je veoma važno biti u konstatnoj komunikaciji sa mladim ljudima. U omladinskom aktivizmu, imao sam sreću i čast obnašati funkciju predsjednika MOS-a, a kasnije i člana Predsjedništva MOS-a, što je uveliko odredilo daljnji razvoj moje političke karijere i rješavanja konkretnih političkih projekata. Podržimo rad aktivnih, mladih i uspješih članova i aktivista AM SDA BIH”, istakao je Nermin Mandra.

Kakanjinfo.com