Naučnici tvrde: I biljke imaju mozak

 Naučnici sa britanskog Univerziteta u Birminghamu proveli su istraživanje koje je otkrilo da i biljke imaju mozak, odnosno da se u embriju ili zametku svake biljke nalaze ćelije koje djeluju kao mozak i analiziraju uvjete u okolini i tako diktiraju kada će sjemenka proklijati.

“Odluka kada proklijati je najvažnija odluka za cijelog života svake biljke. Proklija li prerano, stradat će od hladnoće, proklija li kasno, ugrozit će je druge biljke i zaostat će u razvoju“, navodi se u uvodnom dijelu elaborata kojeg su naučnici objavili u časopisu PNAS.

Istraživanje je pokazalo kako tu odluku o klijanju donose male ćelije u ebriju biljke koje djeluju poput mozga kod ljudi i životinja.

Takozvani “centar odlučivanja“ kod biljke arabidopsis (uročnjak) sastoji se od dvije vrste ćelija, prva koja zagovara stanje mirovanja sjemenke, a druga koja pokreće klijanje.

“Te dvije grupe ćelija komuniciraju međusobno pomoću pokretnih hormona, što je sličan analogni mehanizam koji se odvija i u mozgu čovjeka pri odlučivanju da li da miruje ili se pokrene“, navodi se u rezultatima istraživanja.

Vođa istraživačkog tima George Bassel je kazao kako je to istraživanje važno zbog krucijalnog razdvajanja elemenata unutar embrija s ciljem utvrđivanja signala za početak klijanja.

Naučnik Iain Johnson je uporedio način na koji biljka pomno analizira okolinu kako bi klijala sa čovjekom koji pročita četiri različite kritike, a tek onda ide u kino da pogleda neki film.

Posljednje otkriće britanskih naučnika bi se potencijalno moglo primijeniti i u komercijalnom smislu u uzgoju nekih biljnih vrsta na način da se stimuliše klijanje, a manje koriste herbicidi.