Nosilac liste (PDA) Kakanj – Emin Haračić: Jednako tretirati i selo i grad!

Pokret Demokratske Akcije (PDA) u Kaknju nema svog kandidata za načelnika, ali je poznato da će nosilac liste za općinsko vijeće biti Emin Haračić.

Izgledno ove Lokalne izbore u Kaknju neće izgleda ispratiti puno imena za poziciju načelnika Općine (samo 4) a liste za OV će također biti zanimljive.

“Nosilac sam liste koja je sastavljena od 19 veoma značajnih, školovanih, iskusnih i ozbiljnih kadrova. Naše djelovanje, vizija i ciljevi se ogledaju u transparentnosti u radu, te se zalažemo za to da u realizacijama mnogih projekata budu jednaki i selo i grad.

Sigurno,možemo ovom prilikom ukratko reći da ćemo kroz prijedloge posebno voditi računa da sredstva od koncesija i zaštite okoline budu trošena javno, transparentno i u okviru zakonskih propisa u pravu namjenu.

Ti bi potezi trebali da unaprijede život građana općine Kakanj. Narednih dana u prezentovanju našeg programa uradit ćemo javno spisak svih projekata koji bi trebali da se urade u Kaknju.

Treba se ozbiljno pozabaviti revizijom i izradom same Strategije razvoja Općine Kakanj zajedno s planom realizacije. Mi imamo potrebu kazati da treba da ljudi ispred Kaknja koji su na većim instancama, trebaju da malo više misle o kakanjcima i o budućnosti privrede u Kaknju”

Smatramo da imamo kvalitetnu listu. Smatramo da možemo ponuditi kvalitetne i odgovorne ljude koji su spremni pomoći našoj lokalnoj zajednici svojim predanim radom i angažmanom u istoj.

Zasigurno ovo će biti veoma zanimljivi i neizvjesni Lokalni izbori a mi smatramo ne treba kažnjavati ni jednu MZ ako nije glasala za aktuelnu vlast, jer svi građani moraju biti ravnopravni.”.

Emin Haračić PDA Kakanj.

(POLITIČKI MARKETING – KAKANJINFO.COM)