Objavljen javni poziv za dodjelu poticaja u poljoprivredi

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona je objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava korištenja novčanih sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2024. godinu na području ZDK-a i Uputstvo o poticanju poljoprivredne proizvodnje za 2024. godinu.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona prethodno je usvojila Program utroška sredstava Budžeta ZDK-a za poticaje u poljoprivredi za 2024. godinu, kojim je za poticaje u poljoprivredi planiran iznos od 6.000.000 KM.

Javni poziv i Uputstvo su objavljeni na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba, u dijelu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivreda, kategorija Javni pozivi.

Svrha ovog Programa je unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području ZDK-a s ciljem da se nastave započeti i otvore novi procesi u poljoprivrednom sektoru.

Iznos planiranih sredstava omogućava kontinuitet u realizaciji svih mjera poticaja koje su do sada pokazale zadovoljavajuće rezultate. U prvom planu su vrste proizvodnji koje su zauzele lidersku poziciju u Federaciji BiH, a to su peradarstvo, plastenička proizvodnja i proizvodnja jagodičastog voća.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2024. godinu