OBJAVLJEN KONKURS ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA NABAVKU OBAVEZNIH UDŽBENIKA ZA DJECU BRANILACA

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika – djeci branilaca za školsku 2022./2023. godinu.

Pravo na novčanu pomoć u iznosu od 100,00 KM za učenike osnovne škole, odnosno 150,00 KM za učenike srednje škole, imaju djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, djeca umrlih ratnih vojnih invalida, djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata (umrli DB koji je u Oružanim snagama proveo najmanje jednu godinu neprekidno u periodu od 20.06.1992. godine do 23.12.1995 godine), djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata, te djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine ili 12 mjeseci, ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica, ili šest mjeseci po punoljetstvu.

Uslov je da imaju prebivalište ili boravište na području grada/općine u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u gradu/općini, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u gradu/općini.

U obzir neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata koji obnavljaju istu godinu školovanja, čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo te čija primanja po članu porodičnog domaćinstva prelaze iznos od 400,00 KM.

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem, a kriteriji su ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini, socijalno-ekonomska situacija te učešće u Oružanim snagama.

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja te djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković navodi da su za ovu namjenu osigurana sredstva u iznosu od 220.000,00 KM te da je izmjenama Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica, koje je donijela Vlada Zeničko-dobojskog kantona, napravljen iskorak prema porodicama branilaca sa više djece školskog uzrasta.

Za razliku od ranijih godina kada je samo jedno dijete iz jednog porodičnog domaćinstva moglo ostvariti pravo na novčanu pomoć za nabavku udžbenika, ističe Čolaković, od ove godine mogu aplicirati sva djeca branilaca osnovnih i srednjih škola.

Kriteriji za bodovanje istaknuti su na oglasnoj ploči grada/općine i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

Prijave se podnose gradskim/općinskim službama za branilačko-invalidsku zaštitu, a konkurs je otvoren do 12.07.2022. godine.

Press služba ZDK