Požar u TC Kakanj: Začepljenje ciklona uzrokovalo je izbacivanje manje količine sirovinskog brašna u okolinu što nije štetno po okoliš!

Jutros, 6.11.2017, oko 4:00 sati, usljed naglog izbacivanja sirovinskog brašna, radnik Tvornice cementa Kakanj A.A. zadobio je lakše opekotine. Prilikom gašenja požara koji je tom prilikom izbio na platformi ciklona, vatrogasac kakanjske vatrogasne brigade je također pretrpio opekotine.

Naime, nesreća se desila kada kada je došlo do začepljenja ciklona, što je problem koji se povremeno javlja u proizvodnom procesu. Kako bi se ciklon otčepio, neophodno je ukloniti opstruktivni materijal.  Dežurni rukovalac rotacione peći A.A. je otišao na lice mjesta i tokom obavljanja standardne radne operacije desilo se naglo izbacivanje vrućeg sirovinskog brašna iz ciklona, što je dovelo do lakše povrede. Vruće sirovinsko brašno je nakon toga došlo u kontakt sa manjim skladištem guma na platformi što je prouzrokovalo slabiji lokalni požar. Vatrogasci kakanjske vatrogasne brigade su odmah pristupili gašenju požara i uspješno ga sanirali.  Povrijeđeni su odmah medicinski zbrinuti.

Začepljenje ciklona uzrokovalo je izbacivanje manje količine sirovinskog brašna u okolinu što nije štetno po okoliš.

Sve nadležne inspekcije i relevatne institucije odmah su obaviještene o ovom događaju, a više informacija biće dostupno nakon što nadležni objave svoje izvještaje.

PRESS TC KAKANJ