Poziv za učenike srednjih škola: Općina Kakanj je i za predstojeću školsku godinu osigurala povlastice za prijevoz

opcina-kakanj

Obavještavaju se  učenici srednjih škola sa područja općine Kakanj da  mogu podnijeti  zahtjev za  korištenje povlastica za prijevoz za školsku 2016/17. godinu.

Pravo na povlastice za prijevoz, na način i po kriterijima koji su utvrđeni Odlukom o finansiranju prijevoza učenika i studenata, imaju učenici srednjih škola sa područja općine Kakanj čije je mjesto stanovanja udaljeno od škole više od 5 kilometara, na relacijama za koje Općina  Kakanj  sa izvršiocima usluga  ima zaključene ugovore o pružanju usluga prijevoza.

Općina  Kakanj ne preuzima obavezu organiziranja prijevoza niti priznavanje prava na korištenje povlastice za prijevoz na relacijama za koje sa izvršiocima usluga nije u mogućnosti zaključiti ugovore o uslugama javnog  prijevoza.

Pravo na korištenje povlastica imaju slijedeće kategorije učenika srednjih škola:

  1. učenici čiji su roditelji nezaposleni ili su na čekanju;
  2. učenici iz porodica sa prihodom do 50 KM po članu domaćinstva;
  3. učenici sa posebnim potrebama i djeca nezaposlenih demobilisanih boraca;
  4. učenici iz porodica sa prihodom od 50 do 150 KM po članu domaćinstva;
  5. djeca RVI, civilnih žrtava rata, umrlih pripadnika OS BiH, djeca povratnika i raseljenih osoba koji žive na području općine Kakanj

Kategorije iz tačke 1. 2. i 3. prethodnog stava  ostvaruju pravo na povlastice u visini 100% od cijene prijevoza, a kategorije iz tačke 4. i 5. – 50 % od cijene prijevoza.

Izuzetno, učenici koji pohađaju srednju školu van općine Kakanj, a ugovor o prijevozu za konkretnu relaciju je zaključen, povlasticu za prijevoz mogu ostvariti ako se školuju isključivo za zanimanja kojih nema u srednjim školama na području Kaknja i to 100%  ukoliko su iz porodica sa prihodima do 70,00 KM  po članu domaćinstva, odnosno 50 % ukoliko su prihodi po članu domaćinstva od 71,00 – 220,00 KM.

Učenici koji stanuju u đačkom domu nemaju pravo na povlastice za prijevoz.

Za priznavanje navedenih prava  uz  zahtjev  za ostvarivanje povlastice za prijevoz  učenici  su dužni  dostaviti  slijedeću dokumentaciju:

– kućnu listu;

– potvrdu  o redovnom školovanju;

– dokaz o nezaposlenosti za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva (uvjerenje Službe za zapošljavanje, a za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje potvrdu predsjednika Savjeta mjesne zajednice), odnosno dokaz da su roditelji  na čekanju;

– dokaz da je učenik dijete  RVI, civilne žrtve rata, umrlog pripadnika OS BiH, povratnika i raseljenih osoba (ukoliko  pripada jednoj od navedenih kategorija);

– potvrdu o ostvarenim prihodima punoljetnog člana domaćinstva (potvrda o ostvarenom prosječnom ličnom dohotku za posljednja tri mjeseca, posljednji ček od penzije, za privatne poduzetnike uvjerenje Porezne uprave )

– rodni list ili potvrdu iz škole ( za maloljetne članove domaćinstva).

Navedena dokumentacija se dostavlja putem protokola Općine Kakanj Službi za  društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.