Predstavljamo kandidate “Koalicije Država” za Skupštinu ZDK, Parlament FBiH i Parlamentarnu skupštinu BiH

LISTA KANDIDATA KOALICIJE DRŽAVA ZA SKUPŠTINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA 

Na rednom broju 17 je Kemal Softić. Dolazi iz Zenice gdje je završio osnovnu i srednju školu dok je Veterinarski fakultet završio u Sarajevu. Kemal živi i radi u Zenici. Od 2005. godine zaposlen kao komercijalni saradnik. Društveno i političi je aktivan i vjeruje da Koalicija Država može da donese promjene.   

Esmina Begović je na rednom broju 16. Rođena Novotravničanka, sa trajnom adresom u Zenici. Esmina je profesorica razredne nastave, sa iskustvom u obrazovanju ali i privredi. Naime, trenutno vodi poslove u privatnoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom bobičastog voća. Pored profesionalnog posla i majčinstva Esmina rado volontira u biblioteci. Esmina vjeruje u ideju Koalicije Država i vjeruje da će doći bolje sutra za sve nas. 

Na 15. poziciji je Jakub Begić. Ovaj rođeni Kakanjc školovao se u Mostaru, ali ipak vratio se u svoj Kakanj gdje danasradi i živi sa porodicom. Kako je odrastao u Domu za nezbrinutu djecu, vrlo dobro zna šta je potrebno svakom djetetu i svakoj osobi za normalan život.  Svojim političkim angažmanom želi da doprinese da Bosna i Hercegovina bude država u kojoj vladaju red, rad i mir. 

Iz Visogog nam dolazi Kemal Karavdić. Na kantonalnoj listi Kemal se nalazi pod rednim brojem 14. Po zanimanju je hemijski tehničar, a zaposlen u visočkom komunalnom preduzeću. Aktivno se bavio sportom, a Visočaci ga  pamte kao nekoga ko je posebnu pažnju i podršku pružao onima koji nisu imali uslove niti potrebnu opremu za bavljenje sportom. Nerijetko ističe da među prijateljima ima ljude svih vjera i nacija što ga, po njegovom mišljenju, čini izuzetno bogatim. Do sada nije bio politički angažovan, a pluralizam i različitost Koalicije Država upravo su ga motivisala da se politički aktivira. 

Posebno smo ponosni što je na našoj listi i predstavnica Romske zajednice. Na rednom broju 13 je Ramka Beganović. Ramka dolazi iz Kaknaj gdje živi sa porodicom. Među rijetkim Romkinjama imala je priliku za  obrazovanje.  Stoga, Ramka svojim političkim angažmanom želi da Romsku zajednicu učini vidljivom u svim društvenim odnosima. Vještine krojenja, šivenja i tapaciranja rado dijeli sa ljudima u svojoj zajednici.  

Sa sjevera kantona, iz Tešnja nam dolazi Emir Galijašević. Emir je kandidat pod rednim brojem 12. Iako rođen u Švedskoj, osnovno i srednje obrazovanje završio je u Tešnju, a Saobraćajni fakultet u Doboju. Radno iskustvo stekao je na više različiih poslova. Emir je aktuelni vijećnik u Općinskom vijeću u Tešnju. Društveno je angažiran u svojoj zajednici i učesnik mnogobrojnih radionica, seminara, kampova i konferencija.  

Na rednom broju 11 nalazi se Zeničanka Adna Sofić. Adna je građevinska inženjerka i zaposlena je u multinacionalnoj korporaciji za proizvodnju čelika. Vjeruje da strateško ulaganje u privredu može pomoći našoj zemlju da spriječi odlazak ljudi i kreira uslove za povratk onih koji su otišli. 

Hasan Omerdić je kandidat pod rednim brojem 10. Hasan je borac za prava radnika, penzionera, za građanska prava svih kaategorija stanovništva. Aktivno se društveno angažuje kroz razne oblike organizovanja kao što su sindikat, građanske inicijative, plenumi građana. Njegov  moto je optimizam i borba do kraja, istrajnost i moralni karakter. Upravo se za te vrijednosti zalaže,  acilj mu je poštena i pravna država na svakom pedlju Bosne i hercegovine. 

Visočanka Sanela Salihbegović je na rednom broju 9. Kandidatske liste za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona. Sanela je zaposlena na poziciji menadžerice u sferi reklamne industrije.  Aktivistica je i učesnica mnogobrojnih humanitarnih akcija. Aktivno se bavi slikarstvom i hortikulturom.  

Emir Huremović je pod rednim broje 8. Kandidatske liste. Dolazi iz Zavidovića gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet završio je u Tuzli. Danas živi i radi kao inženjer građevine u Zavidovićima. Emir vjeruje da su ljudiokupljeni oko Koalicije Država budućnost Bosne i Hercegovine. Zato je i on dio ove pozitivne priče. 

Iz Visokog nad dolazi Rusmir Ganić. Rusmir je na kandidatskoj listi na rednom broju 7.  Dvadeset godna vodi obrt kožne konfekcije i galanterije u Visokom. Kao privredniku vrlo dobro mu je poznata situacija u kojoj se privrednici nalaze. Upravo to ga je motivisalo da se politički angažuje i napravi promjene. Vjeruje da su promjene moguće i da ih Koalicija Država sigurno donosi. 

Muamera Husika se nalazi pod rednim brojem 6. Ova rođena Kakanjka i žena velikog srca brine o zdravlju naših najmlađih sugrađana. Muamera je specijalistica pedijatrije i subspecijalistica neonatolog, zaposlena u kantonalnoj bolnici. Stanje cjelokupnog društva a posebno najmlađih članova nagnalo ju je da se politički angažira i svoja stučna znanja usmjeri na kreiranje boljih zdravstvenih politika i zdravstvenog sistema za koji se posebno zalaže Koalicija Država. 

Pod rednim brojem 5. nalazi se Afan Čečo. Iako po rođenju Dobojlija, Afan živi i radi u Zenici. Magistar je elktrotehničkih nauka i trenutno na doktorskom studiju Univerziteta u Sarajevu. Autor je više stručnih i naučnih članaka. Znanje i vještine sticao diljem Europe, u Rumuniji, Poljskoj, Tuskoj. Aktivan je i u akademskoj zajednici kao viši asistent te instruktor na Cisko akademiji. Trenutno zaposlen kao stručni saradnik za pristupne mreže. Kao neko ko odlazi iz IT sektora smatra da je ovo ključno područje za napredak Bosne i Hercegovine. 

Tark Halilović dolazi iz Visokog i nalazi se na rednom broju 4. Kandidatske liste. Tarik je najmlađi izabrani vijećnik u Bosni i Hercegovini, a svoj mandat obnaša u Gradskom vijeću grada Visoko. Kao predstavnik mladih, Tarik je pokretačka snaga Koalicije Država. 

Iz Visokog nam dolazi i sljedeća kandidatkinja. Pod rednim broje 3 nalazi se Hajrija Omanović-Lepić. Hajrija je diplomirana biologinja. Trenutno je zaposlena kao asistentica u nastavi za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Shodno njenom iskustvu u obrazovanju, smatra da je reforma obrazovanja nepohodna i ključna za pozitivnu transformaciju Bosne i Hercegovine. 

Sedin Omerbašić je kandidat pod rednim brojem 2. Kantonalne liste. Ovaj Tešnjak završio je  Behram-begovu medresu u Tuzli, a potom studij Orjentalne historije na univerzitetu „Al-Azhar“ u Kairu u Egiptu. Profesor je orijentalne historije, a bavi se i prevođenjem sa arapskog jezika. Sedin se zalaže za državu jednakih mogućnosti za sve njene građane i narode. Vjeruje da Koalicija Država može pokretačka snaga promjena u Bosni i Hercegovini. 

Nositeljica kandidatske liste za Skupštinu Zeničko-dobosjkog kantona je Amra Smriko. Amra je rođena Dobojka, ali živi i djeluje u Zenici. Pravnica je po struci sa višegodišnjim iskustvom rada u civilnom sektoru. Politička participacija i politički angažman nastavak su njenog građanskog aktivizma i angažmana u zajednici.   

————————————————————————————————————————– 

KANDIDATI KOALICIJE DRŽAVA ZA PREDSTAVNIČKI DOM  PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  – IZBORNA JEDINICA 405 (ZENICA, ŽEPČE, ZAVIDOVIĆI, MAGLAJ, USORA, DOBOJ JUG, TEŠANJ) 

Na rednom broju 6 nalazi se Ahmed Salkanović. Ahmed dolazi iz Zavidovića gdje je završio  gimnaziju. Ovaj student elektrotehnike svojim političkim angažmanom želi da pokaže da mladi ljudi žele da rade i buudu kreatori promjena  ali im treba pružiti priliku. Svoju priliku on je prepoznao u Koaliciji Država, 

Nasira Šarić je kandidatkinja pod rednim brojem 4. Dolazi iz Zenice. Nasira je penzonerka ali u svojoj zajednici nikad nije prestala da radi. Svojim djelovanjem želi da doprinese izgradnji države u kojoj će živjeti i raditi njena djeca ali i djeca drugih roditelja.  

Na rednom broju 3. je kandidat Željko Javor. Željko je kandidat iz dijaspore. Njegov politički angažman usmjeren je na  aktiviranje dijaspore kao pokretačke snage promjena u Bosni i hercegovini. 

Nermina Čajić dolazi nam iz tešnja i nalazi se na rednom broju 2. Nermina je profesorica razredne nastave sa 25 godina radnog iskustva. Ogromno iskustvo u obrazovanju želi da iskoristi za kreiranje reforme obrazovanja u Bosni i Hercegovini. 

Nositelj kandidatske liste za federalni parlament iz Izborne jedinice 405 je Zeničanin Ekrem Tuka.  Ekrem je penzinsano vojno loce, dokazani patriota, nositelj priznanja „Zlatni ljiljan“. Aktivni je gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Zenica. Ranije obnašao funkciju Ministra za boračka pitanja u Vladi Zeničko-dobojskog kantona. Aktivan sportski radnik u više sportskih organizacija. Dao veliki doprinos u organizacji, obuci i radu službi za spašavanje ljudi i materijalnih dobara Grada Zenice i Zeničko-dobojskog kantona, posebno tokom poplava 2014. godine. Čovjek je sa višegodišnjim političkim iskustvom i vjeruje da su ljudi snaga i pokretačka energija promjena u državi. 

___________________________________________________________________________ 

KANDIDATI KOALICIJE DRŽAVA ZA PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na rednom broju 5  nalazi se Elvedin Husić. Elvedin je penzoisani politolog, a bogato radno iskustvo sticao je kao referent za opće poslove te pedagog u školi. Posjeduje političko iskustvo iz kako kaže „onog sistema“. Iako penzoner i dalje je društveno aktivan u oblasti kulture. Istinski vjeruje da ljudi okupljeni oko Koalicije država mogu donijeti promjene i uspostaviti red, rad i mir. 

Kao predstavnica Srednjobosanskog kantona na listi Koalicije država za državni parlament nalazi se Sarah Verem, pod rednim brojem 4. 

Irsan Sokić kandidat je pod rednim brojem 3.  Irsan dolazi iz Breze gdje živi sa porodicom i radi i jednoj poslovnoj banci. Aktivista je brojnih sportskih, kulturnih i boračkih udruženja.Ponosno ističe da je pjesnik, a mi smo ponosni na njegovu zbirku pjesama „Mir za kojim čeznem“. Vjeruje da mir za kojim čeznu svi Bosanci i hercegovci upravo može donijeti Koalicija Država. 

Predstavnica dijaspore na državnoj listi je Hajra Duvnjak. Hajra je rođena u Bugojnu ali dugi niz godina živi i djeluje u Ševdskoj. Ova uspješna poduzetnica vodi privatni biznis,  aza svoj rad nagrađena je nagradom „Žene uzori u Skandinaviji“. Pokrenuvši biznis u Bosni i Hercegovini uvidjela je brojne poteškoće. Upravo zbog toga politički se angažovala u Koaliciji Država. 

+Nositelj kandidatske liste za državni parlament je Dino Tica. Dino je magistar tehničkih nauka i trenutno na doktorskom studiju na mašinskom fakultetu u Zenici. Ovaj vrsni ekspert zaposlen je u Termoelektrani Kakanj kao rukovodilac pogona. Aktivan je član akademske zajednice kao asistent na Mašinskom fakulteteu u Zenici. Autor je više naučnih i stručnih radova u časopisima u zemlji i inostranstvu. Društve angažovan u svojoj zajednici, posebno u planiarskom društvu.