Radnici JP Grijanja Kakanj pristupili zamjeni starih cijevi kroz gradsku jezgru

Obimni građevinski radovi koji se izvode kroz kakanjsku jezgru su postali izazov i kakanjskim javnim preduzećima pa je tako i menađment JP GRIJANJA KAKANJ na vrijeme isplanirao i shvatio mogućnosti iskorištavanje vlastitih kapaciteta koje pruža rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice. Pristupilo se zamjeni starih cijevi koje su decenijama položene ispod glavne gradske saobraćajnice.

Prateći potrebe Javno preduzeće “Grijanje” Kakanj je krenulo u realizaciju postavljanja novih instalacije sa većim kapacitetom.

“Pristupili smo zamjeni cijevi većeg promjera i kapaciteta kako bismo još poboljšali kvalitet usluge koju pružamo korisnicima. Angažirali smo sve naše kapacitete kako bismo u kratkom vremenskom roku na kvalitetan način realizirali ove poslove”, rekao je u izjavi za službenu stranicu Općine Kakanj, Mirnes Bajtarević, direktor Javnog preduzeća “Grijanje” Kakanj.

Grijanje KAKANJ je ovim potezom sa ovom Upravom pokazalo spremnost, prihvatanje izazova i kvalitet u radu koji je ranije manjkao.

Kakanjinfo.com