Spaljivanje alternativnih goriva u TC KAKANJ na visokim temperaturama u rotacionim pećima se pokazalo bezopasnim za okoliš

Druga radionica o upravljanju otpadom u Kaknju

“Energetsko iskorištavanje otpada”

U okviru projekta pod nazivom „Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“ u Kaknjuje se u četvrtak, 25.5.2017. godine održala druga po redu radionica o upravljanju otpadom na kojoj jepredstavljeno energetsko iskorištavanje otpada.

Tokom ove radionice, koja je nastavak dosadašnjih aktivnosti na stvaranju preduslova za korištenje otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji,stručnjaci iz ove oblasti su prezentirati načine na koji se otpad može iskoristiti kao izvor energije sa posebnim osvrtom na proizvodni proces, kontrolu kvalitete i emisije.

U radionici su pored stručnjaka sa Mašinskog fakulteta Zenica učestvovali i predstavnici Tvornice cementa Kakanj, agencije REZ, Općine Kakanj, Federalnog ministarstva okoliša i turizam, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okolina ZE-DO kantona, Fonda za zaštitu okoliša te drugih institucija i privrednih subjekata. Radionicu je ispred domaćina, Tvornice cementa Kakanj, otvorio Almir Bajtarević, stručni suradnik za ISO standarde i zaštitu okoline, koji se prisutnima zahvalio što su se odazvali u velikom broju što pokazuje da vlada značajan interes za temu upravljanja otpadom.

Na početku radionice učesnicima se obratioFahrudin Brkić, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okolina ZE-DO kantona koji je ovom prilikom istakao da je u upravljanju otpadom veoma važan multidisciplinarni pristup, te da su radionice koje se organizuju u okviru projekta „Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“ sistematski pripremljene i veoma važne za rješavanje važnih pitanja na polju upravljanja otpadom. „Veoma mnogo je prostora da se otpad na adekvatan način iskoristi u što većoj mjeri u našem gospodarstvu. Uvozimo goriva, a imamo otpad kao resurs za industriju,“ rekao je Brkić.

Prezentacijski dio simbolično je otvorila Ema Hasagić, djevojčica 7. razreda lokalne osnovne škole koja je nedavno u sklopu projekta koji realizira lokalna nevladina organizacija postala vršnjački edukator za razdvajanje otpada. Učesnicima je pokazala koliko je važna edukacija na ovom polju kako djece tako i odraslih.

Mr.Sc. Muvedet Šišić predstavio je sve vrste otpada iz kojih je moguće dobiti energiju, a prof.dr. Sredojević je detaljno govorio o konkretno o energiji iz komunalnog otpada, onog koji nastaje svaki dan u domaćinstvima. „Ovu energiju mi danas popularno nazivamo energijom iz urbanih rudnika, jer su gradska područja najveći proizvođači otpada,“ rekao je Sredojević. Ovom prilikom govorio je o konkretnim primjerima uređenih deponija, sa posebnim osvrtom na podatke koji se odnose na deponiju „Mošćanica“ kod Zenice ističući da se veoma mali procenat otpada, manje od 10%, izdvaja i ponovo koristiti, a potencijal je mnogo veći i kreće se do 60%.

Doc.dr. DžaferDautbegović opisao je detaljno koje se metode koriste za kontrolu kvalitete goriva iz otpada, jer da bi gorivo bilo iskoristivo mora zadovoljavati stroge uslove vezane za veličinu, vlažnost, kalorijsku vrijednost, sadržaj pepela itd, te je detaljno objasnio na koji način se uzimaju referentni uzorci za analizu.

Doc.dr. Nusret Imamović prezentira analizu i ocjenu emisije u zrak iz pogona i postrojenja Tvornice cementa Kakanj, te je detaljno objasnio sam proizvodni proces i svaku tačku nastajanja emisija i način njihovog mjerenja. Rezultati ispitivanja emisije u zrak tokom korištenja alternativnih goriva pokazuju da nije bilo nikakvih odstupanja u odnosu na rezultate dobijene tokom mjerenja u konvencionalnom radnom režimu (ugalj).

 

Nakon prezentacije glavna diskusija razvila se oko zakonske regulative, odnosno primjene iste kada su u pitanju deponije i upravljanje otpadom. Radionica je zatvorena uz poruku da je veoma važno ozbiljno pristupiti upravljanju otpadom kako bi se njegov potencijal što bolje iskoristio u korist kako lokalne zajednice tako i lokalnih komunalnih operatera.

Ova radionica samo je jedna u nizu aktivnosti koje se implementiraju u sklopu projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH”, a koji se realizuje u periodu 2015-2018. godine, a nosioci su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj.

Partneri u projektu su REZ agencija i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.

Projekat realizuju Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj sa partnerima Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH – REZ agencijom, te Mašinskim fakultetom Univerziteta u Zenici.Cilj projekta je stvaranje preduvjeta za korištenje alternativnih goriva u cementnoj industriji u BiH kako bi se smanjila upotreba fosilnih goriva te smanjile količine komunalnog otpada na deponijama. Implementira se u periodu od 2015. do 2018-

KAKANJINFO.COM