U zajedničkoj kakanjskoj akciji pošumljavanja zasađeno 750 sadnica

Na lokaciji ispod Teševa, u naselju Škomlići u Mjesnoj zajednici Gornja Ričica, uspješno je realizirana akcija pošumljavanja.

Predsjednici kakanjskih mjesnih zajednica, načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević, te predstavnici Šumarije Kakanj zajedno su zasadili 750 sadnica bijelog bora.

Akcija je realizirana kao pozdrav proljeću, a poslana je i snažna poruka o potrebi čuvanja i zaštite naših šuma koje su posebno važne za Kakanj obzirom na njegov industrijski karakter.