Upriličen sastanak sa predstavnicima JU Služba za zapošljavanje ZDK i Regionalne ekonomske zajednice Zenica (REZ)

p1110500-660x330-1

Četvrtak, 15. septembar 2016.godine: Gosti u uredu načelnika Nermina Mandre danas su bili Marinko Kelavić, direktor Javne ustanove  Služba za zapošljavanje ZDK, Sehadet Hadžić, načelnik Odsjeka za zapošljavanje u Službi, Mahir Marušić, šef Biroa rada Kakanj, Maja Kišić, direktorica Regionalne ekonomske zajednice Zenica (REZ) i Marko Čičak, projektni službenik u REZ-u.

Na sastanku se razgovaralo o budućim zajedničkim aktivnostima Službe za zapošljavanja ZDK, REZ-a i Općine Kakanj koje su usmjerene na jačanje i razvoj kakanjske privrede što će dovesti i do novih zapošljavanja, te drugim projektima koje Služba planira realizirati na području Kaknja, a koji se odnose na edukacije čiji je cilj motivisati mlade nezaposlene osobe da pokrenu svoj vlastiti mali biznis, te edukacije za poljoprivrednike koji su pokrenuli vlastiti mali biznis, a koji se susreću sa brojnim izazovima koje treba svakodnevno prevazilaziti kako bi njihova djelatnost opstala.

Načelnik Mandra je izrazio podršku svim projektima Službe za zapošljavanje ZDK i REZ-a naglasivši da će Općina Kakanj biti partner, sufinansijer, te snažna podrška i oslonac u tim projektima.

p1110500 p1110504 p1110505