USPJEŠNO OKONČANA OSNOVNA ANDRAGOŠKA OBUKA 20 NASTAVNIKA KOJI RADE U ŠKOLAMA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

089b3120f411b8fddd2ef2414d02d415_l

Prije nekoliko dana realizirana je osnovna andragoška obuka za 20 nastavnika srednjeg stručnog obrazovanja.

Cilj obuke je razvijanje dodatnih kompetencija nastavnika za rad sa odraslim polaznicima, odnosno izgradnja kvalitetnog i održivog sistema kontinuiranog andragoškog osposobljavanja realizatora obrazovanja odraslih na području Zeničko-dobojskog kantona.

Obaveza andragoškog osposobljavanja uposlenika škola utvrđena je Zakonom o obrazovanju odraslih i odnosi se na sve kadrove koji rade ili će raditi sa odraslim polaznicima, a nominirani nastavnici su prva grupa onih koji imaju priliku da razvijaju svoje kompetencije u ovoj oblasti posredstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda, a uz stručnu i finansijsku podršku DVV International – Ureda u Bosni i Hercegovini.

Učesnici obuke su imali priliku da dobiju osnovne informacije o specifičnostima učenja i podučavanja odraslih kroz pet modula (20 nastavnih sati):

Modul I: Učenje odraslih – psihološke osnove, karakteristike i stilovi učenja

Modul II: Komunikacija, grupna dinamika i upravljanje obrazovnom grupom

Modul III: Vizualizacija i prezentacija u obrazovnom radu s odraslima

Modul IV: Interaktivne metode obrazovanja odraslih

 

Modul V: Interaktivna nastava – metode, kriteriji, aktivnosti.

Kroz predviđene sadržaje grupu od 20 nastavnika vodili su multiplikatori mr. Perica Ivanek i Svjetlana Mamić.

Imajući u vidu da je jedan broj direktora škola prošao obuku iz obrazovnog menadžmenta u obrazovanju odraslih, ovom andragoškom obukom nastavnika nastavlja se sa aktivnostima jačanja školskih kolektiva za rad sa odraslim polaznicima i podizanju kvaliteta obrazovanja odraslih.

Realizacijom ove obuka uspješno je implementiran Ugovor o saradnji potpisan između  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i  DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu kojim je DVV preuzeo obavezu stručne i finansijske podrške u implementaciji Zakona o obrazovanju odraslih Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini.

Svečanim uručenjem certifikata o uspješno je okončanoj  andragoška obuka polaznika. Polaznici su iskazali svoje zadovoljstvo zbog prilike da prisustvuju obuci i zahvalili se kreatorima i realizatorima obuke, za ugodno i korisno provedeno vrijeme i istakli da se nadaju nastavku ovakve vrste obuke.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport