Ekskluzivno: INTERVJU – NUMO BEGOVAC “Zajedničkim snagama možemo uraditi mnogo toga”

INTERVJU: Numo Begovac – direktor O.Š „15.april“ Doboj – Kakanj

Novi direktor i novo ruho za Osnovnu školu „15.APRIL“ DOBOJ – KAKANJ

Pozitivna energija, podrška djece, roditelja i radnog osoblja mi daju snagu i energiju za dalje!

Zgrada Osnovne škole “15.april” Doboj-Kakanj je poprimila novi ljepši izgled a proteklih mjeseci su aktuelni radovi na zamjeni stolarije i postavljanju fasade kako bi se utopljavanjem objekta osigurao ambijent za ugodan boravak učenika i nastavnika i kako bi se u konačnici postigle uštede u pogledu troškove toplotne energije a samim tim i očuvanje dotrajalih zidova.

Naime, radi se o projektu koji se finansira kreditnim sredstvima Svjetske banke a ovaj Projekat se realizira putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Povodom toga ali i imenovanja novog direktora, posjetili smo ovu školu i o tome ali i o mnogim drugim događanjima razgovarali smo sa novoizabranim direktorom Gdinom Numom Begovcem.

G-dine Numo, za početak skromno kakvi i jeste opišite nam se u 5 riječi?

Hvala na tim riječima! Za sebe mogu reć da sam: marljiv, pošten, uporan, sve manje veseo i peti atribut bi naveo da sam veoma komunikativan.

Otkrijte nam još neku informaciju o sebi?

Rođen sam 27.jula 1975.godine u Kaknju i čitav svoj životni vijek sam vezan za svoj grad gdje sam završio i osnovno i srednje obrazovanje,a nakon toga služenje vojske oko dvije godine poslije čega završavam prirodno-matematiči fakultet. Poslije fakultetskog obrazovanja posao dobijam u školi gdje sam i danas i tu sam otprilike oko 15 godina.

Od kada ste na poziciji direktora Osnovne škole „15.spril“ i u kakvom stanju ste preuzeli školu?

Imenovan sam za direktora evo već više od tri mjeseca,a ranije sam već četiri godine obavljao posao pomoćnika (bivšeg direktora). Što se tiče objekta škole koji sam zatekao preuzimanjem situacija i nije baš zadovoljavajuća niti u materijalnom stanju objekata niti unutar same radne organizacije ali eto to mi olakšava zato što ostavlja mnogo prostora za moj radi i moje ideje, ali i za sami pomak ka boljem jer je ovo JU za odgoj i obrazovanje.

Koliki je broj učenika u Vašoj školi,i  da li je evidentiran ili prisutan „odljev“ učenika obzirom na odlazak porodica u druge gradove ili države?

U ovoj školskoj godini imamo 520 učenika raspoređenih u 31 odjeljenje i osim Centralne škole imamo i 5 područnih škola Čatići, TE, Slapnica, Sebinje i Slapna Gora. Tendencija smanjenja broja učenika je prisutna u skoro svim školama na nivou Općine, pa ja bi to rekao na nivou Kantona, možda i dalje. Kod nas je to otprilike 5 do 10 učenika manje svake godine.

Školsko osoblje?

U odnosu na proteklu školsku godinu nije bilo promjena zavisno od konkursne procedure u suštini nije došlo do smanjenja broja uposlenih.

O aktuelnim građevinskim radovima, šta je donio ovaj projekat Energetske efikasnosti školi ali i učenicima?

Sigurno je da će ovaj projekat obezbijediti bolje uslove rada kako nastavnicima tako i učenicima. Osim toga ovo je jako velika investicija koja je došla na vrijeme i koja štiti dalje propadanje zgrade škole koja je najstarija škola na području naše Općine tako da su ovi radovi bili neophodni i na vrijeme su došli.

Obzirom da su radovi bili aktuelni još od samog početka školske godine jeste li nailazili na probleme sigurnosti učenika? Kako ste se snašli jer velika je odgovornost u takvim situacijama?

Mi smo očekivali da će ovi radovi započeti na ljetnom raspustu a eto vidjeli ste da su radovi počeli kada i školska nastava. Imao sam ogromnu brigu tada, jer plašeći se naravno za bezbjednost učenika naše škole a to nam je u pravilu i radu prva tačka sigurnost djece. Hvala Bogu evo danas do pred sam kraj radova na školi nije bilo nikakvih problema i to je dobro. Djeca se pridržavaju uputstava koje smo im dali tako da na odmorima nepuštamo djecu da izlaze u dvorište škole.

Koliko za VAS znači nedavna posjeta školi od strane federalnog ministra prostornog uređenja Josipa Martića, premijera ZDK-a Miralema Galijaševića, te kantonalnih ministara Mirnesa Bašića i Mensura Sinanović-a i načelnika Nermina Mandre. Povod za ovu posjetu je bila realizacija aktuelnog projekta utopljavanja OŠ “15.april” Doboj, Kakanj?

Za mene i za nas sve to mnogo znači jer mogli su lično da naprave uvid u prostorije i objekat škole u kojem se nalazi i jedan od razloga njihove posjete je bila i moja aplikacija prema Vladi ZDK za dodatnim sredstvima za rješavanje najstarijeg dijela objekta škole koji prokišnjava i koji nam neprestano pravi probleme u učionicama. Osim toga uvidjeli su stanje zgrade i drago mi je dasu vidjeli tako da će lakše biti procijeniti koliko su poslije mjerljivi rezultati mog rada.

Da li je ovom posjetom obećano rješavanje još od nekih problema škole?

Kako su izjavili, do njih su dolazile informacije da je u ou školu do sada uloženo oko milion maraka što je apsurd i razočarali su se kada su vidjeli stvarno stanje u kojem se nalazi škola što naravno ide meni u prilog. Naravno od strane pemijera usmeno je obećano da će se obezbijediti ova dodatna neophodna sredstva da riješimo još preostali dio zgrade škole.Njihovi nadzorni organi su bili i obilazeove radove, tako ustvari vidimo zajedno šta je potrebno i kakvi su nedostatci prisutni.

 

                                              

                                                                                  

                                              

                                              

Šta je sa školskim igralištem koje godinama „zjapi i devastirano je“?

Škola je bila jako dugo bez školskog igrališta i nakon što je izgrađen prije 5 ili 6 godina poslije ništa više nije ulagano i ovo igralište je iz dana u dan sve više propadalo i danas ništa nije u funkciji.

Već smo napravili neke projektne prijedloge i pokrenute su značajne aktivnosti da se i ovo igralište dovede u funkciju što nam je i cilj.

Kakva je saradnja škole sa Općinom Kakanj?

U ovom periodu dok sam direktor naravno mogu da kažem da imam podršku na aktivnosti koje su započete ali i planirane.

Saradnja sa roditeljima učenika?

Od svog prvog dana pokušavam animirati roditelje školi gdje će oni dati svoje sugestije, razmišljanja, prijedloge ili probleme za koje smatraju da treba riješiti. Do sada je to ok i mi ćemo raditi još na podizanju te saradnje sa nama.

Za kraj, recite nam koje su to Vaše zamisli, ideje i stavovi kroz budući rad?

Prevashodno materijalnom spriječiti propadanje objekata, podići svijest lokalne zajednice i mještana u kojima se naše podružne škole nalaze. Navest ćemo evo da je tako na Slapnoj Gori po prvi put u saradnji sa mještanima školi obezbijeđena voda a učestvovali su u akciji i radovima. To su stvari koje mi daju snagu, energiju za dalje jer upravo svi mi zajedničkim snagama možemo uraditi mnogo toga. To je ta pozitivna energija zbog koje ne posustajem u svom poslu.

HAMID HADŽIĆ/KAKANJINFO.COM