Fondacija Muharem Berbić realizuje projekat: „Od marginalizacije do uključenosti“

Fondacija Muharem Berbić trenutno započinje sa realizacijom novog projekta pod nazivom „Od
marginalizacije do uključenosti!“ koji finansijski podržava Općina Kakanj. Ovaj projekat je
namijenjen osobama sa područja Općine Kakanj, a koje pripadaju marginalizovanim skupinama
društva poput osoba sa invaliditetom.

Osnovni cilj projekta jeste doprinijeti poboljšanju položaja navedenih kategorija stanovništva na području Općine Kakanj i to želimo postići kroz pružanje sistematske podrške u procesima zapošljavanja i doprinosu socijalnom preduzetništvu.
Smatramo da ćemo ovim projektom značajno ojačati kapacitete organizacija civilnog društva i
relevantih institucija, uticati na povećanje broja zapošljavanja pripadnika marginalizovanih
kategorija, te razviti mehanizme za promociju socijalnog preduzetništva kao najefikasnijeg
načina za zapošljavanje ugroženih kategorija stanovništva.

Sve navedeno će rezultirati poboljšanju socio-ekonomskog blagostanja marginalizovanih skupina našeg društva.
Projektna realizacija kreće od mjeseca decembra i traje sve do mjeseca aprila 2021. godine.

U sklopu projekta „Od marginalizacije do uključenosti!“ bit će realizovane slijedeće aktivnosti:
promocija značaja uključivanja marginalizovanih skupina našeg društva putem lokalnih i
nacionalnih medija, potom organizacija zajedničkog sastanka i okruglog stola sa organizacijama
civilnog društva i relevantnim institucijama, razvoj online prodaje i plasiranje proizvoda koje su
kreirane od strane marginalizovanih skupina društva Općine Kakanj, razvijanje promo brošure
proizvoda, sajam proizvoda na kojem će se fizički proizvodi moći pogledati i kupiti, te završna
konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta te planirano njegovo unapređenje i
daljnja realizacija.


Poseban akcenat će biti i na prezentaciji Kluba prijatelja Fondacije Muharem Berbić u kojoj će se zaposliti 14 osoba, od kojih će njih 8 biti osobe sa invaliditetom i 6 pomoćnih asistenata.

Mi ovo sve realiziramo jer smatramo da: BITI DRUGAČIJI, NE MORA BITI KAMEN SPOTICANJA!