NAREDBA za novo brojanje glasova na tri mjesta

Na osnovu izvještaja Glavnog kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasanja za Lokalne izbore 2020. godine o utvrđenim nepravilnostima prilikom objedinjavanja izbornih rezultata, Centralna izborna komisija BiH je na 91. (hitnoj, korespodentnoj) sjednici održanoj 29.11.2020. godine donijela Naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora sa tri redovna biračka mjesta u BiH.

Naređeno je brojanje glasova na sljedećim biračkim mjestima:
a) u osnovnoj izbornoj jedinici Gradiška na biračkom mjestu 010B066 po političkim subjektima i kandidatima za Skupštinu grada Gradiška,
b) u osnovnoj izbornoj jedinici Novo Sarajevo na biračkom mjestu 139A091 po političkim subjektima i kandidatima za Općinsko vijeće Novo Sarajevo i
c) u osnovnoj izbornoj jedinici Trebinje na biračkom mjestu 183B004 po političkim subjektima i kandidatima za Skupštinu grada Trebinje.

Navedene aktivnosti će u Glavnom centru za brojanje biti provedene u ponedjeljak, 30.11.2020. godine sa početkom u 16:00 sati (Zetra, Sarajevo). Akreditirani posmatrači za navedena biračka mjesta političkih subjekata koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši brojanje i utvrđivanje rezultata izbora, mogu biti prisutni u toku brojanja kao i akreditirani posmatrači za Glavni centar za brojanje, o čemu će biti obavješteni, saopšteno je iz CIK-a.