Industrijski gradovi će moći blokirati firme, ceste i vozila zbog zagađenja!

U pogledu zagađenosti zraka Ministarstvo određuje granične vrijednosti, a u kantonalnoj nadležnosti su akcijski i interventni planovi – što da urade ako dođe do prekoračenja zagađenja zraka.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u 2017. godini odgovorilo je na sva pitanja iz poglavlja 27. Upitnika Europske komisije, a koja se tiču okoliša i klimatskih promjena. Na osnovu toga, Vijeće ministara BiH usuglasilo je odgovore koje predstavljaju jednu trećinu aquia – prilagodbe pravnih propisa u BiH s onima u Europskoj uniji. Tim povodom u intervjuu za Fenu federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo govori što Vlada i resorno ministarstvo poduzimaju na smanjenju zagađenja zraka, te o urađenim aktivnostima na unapređenju okoliša u Federaciji BiH.

Zenica može naložiti Acerol Mittalu da ne radi

U pogledu zagađenosti zraka Ministarstvo određuje granične vrijednosti, a u kantonalnoj nadležnosti su akcijski i interventni planovi – što da urade ako dođe do prekoračenja zagađenja zraka. ”Zenica, Tuzla i Sarajevo imaju interventne planove, mada moram reći da je najbolji u Sarajevu. Pozitivno je da je došlo i do promjene pravilnika u transportu te se određuju ispušni plinovi po jedinicama.

Dakle, ne mora se više ići na isključivanje par-nepar nego na isključivanje vozila iz prometa koja su ispod euro3. Kantoni mogu isključiti određena vozila iz prometa, zabraniti korištenje određenih cesta, obustavu nastave u školama kako bi zaštitili najmlađu populaciju ili pak obustaviti rad određenih zagađivača. Na taj način npr. Zenica može naložiti Acerol Mittalu da ne radi nekoliko dana”, kazala je ministrica Đapo. Iz navedenog proizilazi da svaki kanton može reagirati dok Ministarstvo ne može narediti određenu akciju, već može samo upozoravati na adekvatno djelovanje radi smanjenja zagađenosti.

Rješenje za Sarajevo

”S obzirom na to da su u Sarajevu najveći zagađivači individualna ložišta Elektroprivreda je financirala Studiju Kakanj-Sarajevo toplovoda da se toplotna energija iz Kaknja dovodi u Sarajevu kako bi imalo alternativu između plina i toplotne energije. U tom smislu za građane je dobro što bi imali jeftinije grijanje čak i tri puta, a onda bi Vlada mogla da omogući na padinskim dijelovima da se poboljša to jest uvede plinska mreža. Tako smanjilo bi se zagađenje i imali bi jeftinije grijanje”, rekla je Đapo.

U tom smislu Federalna vlada je uradila svoj dio, te je na Kantonu Sarajevo da se odluči hoće li ići u izradu te studije ili ne. ”Vlada je voljna da omogući financiranje te studije, ali na njima je odluka da li žele krenuti u tom pravcu ili ne”, dodaje Đapo smatrajući da je potrebno izraditi studiju Kakanj-Zenica, jer se Zenica grije iz Acerol Mittala. Veliki zagađivač čiji zahtjev za okolinsku dozvolu se još uvijek obrađuje je Gikil. ”Predstavnici Vlade i Gikila trenutno vode pregovore u vezi toga, te očekujemo da će početkom godine dobiti okolinsku dozvolu”, rekla je Đapo.

Stranci provjeravaju zrak

Nakon prošlogodišnje tematske sjednice o zagađenosti zraka u Federalnom parlamentu ističe da je unaprijeđena legislativa u pogledu zaštite od zagađenja zraka, donošenjem dva pravilnika. Pravilnik o monitoringu emisija omogućio je da ako u BiH ne postoji kompanija koja može vršiti mjerenje određene emisije u zrak onda to mogu uraditi strane firme. Također, donesen je Pravilnik o graničnim vrijednostima, koji proizilazi iz Ugovora o energetskoj zajednici. S obzirom na to da su u studenom na snagu stupile izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, Ministarstvo će u narednoj godini donijeti podzakonske akte kako bi u potpunosti bilo regulirano upravljanje otpadom u Federaciji BiH.

Europa traži agencije

Budući da u Zastupničkom domu Federacije nije naišao na odobravanje izrađeni zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost najavljuje da će isto zakonsko rješenje u siječnju ponovo biti proslijeđeno Parlamentu FBiH. Važnost donošenja tog zakona, objašnjava, jeste u poboljšanju transparentnosti utroška sredstava na razini kantona. Također, početkom 2018. će u parlamentarnu proceduru biti dostavljen i zakon o zaštiti okoliša. Svrha tih zakona je usklađivanje s EU direktivama. Također, prema zahtjevima Europske unije u Federaciji BiH je neophodno uspostaviti okolišne institucije poput federalne agencije za okoliš ili agencije za zaštitu prirode. ”Tvrdim da ćemo kad tad morati uspostaviti agenciju za okoliš, koja je važna da analizira stanje okoliša i da izvještava državni nivo i Europsku agenciju za okoliš. Jedan od uvjeta MMF-a da se ne povećava broj institucija i broj zaposlenih u administraciji, dakle uspostava nove institucije je nemoguća”, istakla je Đapo. Iz navedenog razloga, Ministarstvo je predlagalo da se nekoliko institucija spoji u Agenciju za okoliš, a pošto ni za to nije bilo sluha Ministarstvo se opredijelilo da te agencijske poslove da Fondu za zaštitu okoliša. ”Federalni Fond za zaštitu okoliša je financijska institucija, međutim oni imaju kapacitete da rade na agencijskim poslovima. To je za nas trenutno jedino rješenje”, naglasila je Đapo.

Odblokirana sredstva za okoliš

Novina u Zakonu o fondu za zaštitu okoliša je da se ”povećava transparentnost utroška sredstava u kantonima i općinama, te se nalaže kantonima da daju sredstva od 30 posto lokalnim zajednicama, što do sada nije bio slučaj”. Govoreći o projektima o zaštićenim područjima, koji se rade u suradnji s UNDP-om, kaže da se očekuje da se Bjelašnica i Igman proglase takvim područjima.  Osim zaštićenih područja, Ministarstvo je kroz transfere u ovoj godini podržalo i regionalne deponije na području cijele Federacije BiH, kao i parkove prirode Hutovo Blato, Konjuh, Sarajevo, Blidinje, Vjetrenicu, te Nacionalni park Una da unaprijede rad parka, što je rezultiralo najvećim do sada prilivom turista. ”Napredak u oblasti okoliša postignut je i time što je Vijeće ministara BiH konačno usvojilo ENVIS strategiju, kojom će se odblokirati određena IPA sredstva za okoliš”, rekla je u intervjuu za Fenu federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.