Kod načelnika Kaknja upriličen svečani prijem za Husika Osmana, novog penzionera, vedro lice ovog grada

Upriličen svečani prijem za Husika Osmana, novog penzionera, vedro lice ovog grada…

Stigao je tačno na vrijeme, kao što je i na posao dolazio 40 godina. Srdačno se poselamio i pozdravio s načelnikom, a onda su nadugo i naširoko pričali o Osmanovom životu, vrijednom radu na čišćenju kakanjskih ulica, o Osmanovoj omiljenoj “maloj ulici” u Kaknju na kojoj je razgovarao s ljudima, o Osmanovoj široj i užoj porodici, kući koju je Osman izgradio, fasadi koju je uradio, prozorima koje je promijenio, o kozama koje uzgaja…

A onda su uslijedile posebno lijepe riječi koje je Osman izgovorio o svojim Kakanjcima.

“Volim svoj narod, volim sve ljude, dragi su mi svi, svi su moja braća i sestre… Stanemo, progovorimo, ohrabrujemo jedni druge… Niko ništa neće ponijeti sa ovog svijeta, svi ćemo ruke niz sebe spustiti… Ostaje samo lijepa riječ koju izgovorimo jedni drugima i koju ponesemo u srcu… Falit će mi moj narod sada kada sam u penziji”, priča naš Osman načelniku Mirnesu Bajtareviću.

“Hvala Osmane, u moje ime i u ime svih građana Kaknja,

za dugogodišnji predani rad,

za svaku lijepu riječ,

za vedrinu i optimizam koje si neizostavno iskazivao u susretu s ljudima,

za svakodnevno pokazivanje činjenice da je smisao života u dobroti i lijepim međuljudskim odnosima”, rekao je načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

Načelnik je Osmanu uručio prigodne darove povodom odlaska u penziju – zahvalnicu, umjetničku sliku i još prigodnih darova za njega i njegovu suprugu.