Naslage leda prekrile rijeku Bosnu: Civilna zaštita upozorava, ne približavajte se koritu

led11

Na dužini od otprilike jedan kilometar naslage lega su u potpunosti prekrile rijeku Bosnu. Na dijelu od naselja Janjići do Drivuše, na rijeci Bosni je prisutna veća količina leda, koja je dosegla visinu skoro do magistralnog puta M-17.

Na lokaciji Janjički-slapovi – Drivuša došlo je do formiranja velike količine ledne mase, koja za sada ne predstavlja opasnost po ljude i materijalna dobra, ali bi eventualnim brzim otapanjem uzrokovala kako štete na putnoj i željezničkoj infrastrukturi (mostovi), tako i djelovanjem povećanog vodostaja rijeke Bosne ugrozila ljude i materijalna dobra
izlijevanjem iz korita.

“Koristimo ovu priliku da opet upoozorimo građane da se ne približavaju koritu rijeka prvenstveno rijeke Bosne, niti da pokušavaju prelaziti istu po zaleđenom koritu, jer te radnje mogu dovesti do propadanja kroz isti i sigurno utapanje i gubitak života”, poručuju iz Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona.

(patria)