OKC Kakanj: Kreativna kakanjska djeca vrtića “Mladost” crtala, bojila, pjevala i učila . . .

ZAVRŠEN PROJEKAT: JA KREATIVAC – „PJEVAM, CRTAM, BOJIM, SLIKAM, PIŠEM, BROJIM!(projekat namjenjen posebno djeci i mladim – a)

Prema mnogim statistikama prošle godine, broj stanovnika koji koriste društvene mreže u BIH a i kod nas u Kaknju je prevelik i ogroman, odnosno pretjeran a od toga je više od polovine djece i mladih. Iako zavisnost od interneta zvanično nije svrstana u svetsku kategorizaciju bolesti, u svijetu je sve manje onih koji osim dopisivanja svoje slobodno vrijeme koriste na valjan način.

Tokom naših istraživanja u Kaknju na portalu Kakanjinfo.com mnogi korisnici se osjećaju depresivno i nervozno ako nema pristup internetu, a želi da podijele nešto sa drugima. Osim toga na pitanje da li idu u prirodu na šetnju, vožnju biciklom ili na čist zrak, odgovorili su da i tada opet svoje vrijeme upražnjavaju fotografišući gdje su i šta rade.

“Većina je priznala da ta nervoza nekako nestaje kada ljudi dođu na društvene mreže i tako iz dana u dan,a kada nisu onda dangube po kladionicama, spavaju ili se predaju porocima poput cigareta, alkohola ili u najgorem slučaju drogama.

“Kada bi neko svoj dan ispunio stvarima uživo, interakcijom, kreativnim radom ili volontiranjem sa ljudima ili poslom, definitivno bi imali manje vremena za društvene mreže, osjećali bi se korisnije i slobodnije”, zaključuju iz Udruženja OKC Kakanj.

UZ PODRŠKU OPĆINE KAKANJ INTERAKCIJA, RAD I KOMUNIKACIJA S NAJMLAĐIMA

Udruženje “Omladinski kulturni centar Kakanj” je uz podršku Općine Kakanj, KSC KAKANJ, JU “MLADOST” Kakanj, podršku privredno društvo Nova Trgovina- S Kaknj, protekle godine uspješno realiziralo projekat pod nazivom JA KREATIVAC – „PJEVAM, CRTAM, BOJIM, SLIKAM, PIŠEM, BROJIM!(projekat namjenjen posebno djeci i mladim – a), koji jeomogućio djeci u vrtiću Mladost dan za pamćenje. Umjesto svakodnevne  upotrebe tehnologija, osmišljen je način da telefon zamijeni  pisanje, slikanje, crtanje, bojenje, pjevanje i sve druge slične aktivnosti koje omogućuje djeci da pokažu svoju kreativnost i usput se zabave. Razvijanje vještine poput ovih daje poticaj djeci da budu uspješna u svim aspektima života. Pogledajte koje još koristi ima vaše dijete od crtanja, bojanja i slikanja i svega navedenog:

“Glavne su aktivnosti projekta usmjerene na poticanje i razvoj socijalnih, emotivnih, intelektualnih, komunikacijskih i drugih sposobnosti, na način da djeca iskažu svoja razmišljanja o životu, prijateljstvu i ljubavi kroz svoje radove a da uz to obnove ili uče o izgubljenom bontonu ponašanja u svakodnevnom životu”, rekao je Hamid Hadžić – koordinator projektnih aktivnosti. 

                     

IZNENAĐENJIMA NIJE BILO KRAJA! 

SLATKE NAGRADE I MOJA DIPLOMICA KAO NAGRADA ZA RAD

Naravno, spomenut ćemo da su na ovoj radionici osmišljene igre koje su podstakle namlađe na kreativnost crtanja i bojenja pa su imali zadatak koji će izvršiti i zaslužiti slatke nagrade i pakete koje su podijeljene na kraju ali prije toga trebali su da odskoče polje školice, dođu do kućice, daju svoj rad, zalijepe poruku “lijepog ponašanja” na zid kućice, pozdrave se sa koordinatorom i nastave sa aktivnostima.  U nastavku pogledajte kratki video kako je to sve izgledalo:

OKC Kakanj: Kreativna kakanjska djeca vrtića "Mladost" crtala, bojila, pjevala i učila . . .ZAVRŠEN PROJEKAT: JA KREATIVAC – „PJEVAM, CRTAM, BOJIM, SLIKAM, PIŠEM, BROJIM!(projekat namjenjen posebno djeci i mladim – a)UZ PODRŠKU OPĆINE KAKANJ INTERAKCIJA, RAD I KOMUNIKACIJA S NAJMLAĐIMAUdruženje "Omladinski kulturni centar Kakanj" je uz podršku Općine Kakanj, KSC KAKANJ, JU "MLADOST" Kakanj, podršku privredno društvo Nova Trgovina- S Kaknj, protekle godine uspješno realiziralo projekat pod nazivom JA KREATIVAC – „PJEVAM, CRTAM, BOJIM, SLIKAM, PIŠEM, BROJIM!(projekat namjenjen posebno djeci i mladim – a), koji jeomogućio djeci u vrtiću Mladost dan za pamćenje. Umjesto svakodnevne upotrebe tehnologija, osmišljen je način da telefon zamijeni pisanje, slikanje, crtanje, bojenje, pjevanje i sve druge slične aktivnosti koje omogućuje djeci da pokažu svoju kreativnost i usput se zabave. Razvijanje vještine poput ovih daje poticaj djeci da budu uspješna u svim aspektima života. Pogledajte koje još koristi ima vaše dijete od crtanja, bojanja i slikanja i svega navedenog:"Glavne su aktivnosti projekta usmjerene na poticanje i razvoj socijalnih, emotivnih, intelektualnih, komunikacijskih i drugih sposobnosti, na način da djeca iskažu svoja razmišljanja o životu, prijateljstvu i ljubavi kroz svoje radove a da uz to obnove ili uče o izgubljenom bontonu ponašanja u svakodnevnom životu", rekao je Hamid Hadžić – koordinator projektnih aktivnosti.

Posted by Kakanj Info on Thursday, February 7, 2019

O REALIZIRANOM PROJEKTU UDRUŽENJA 

“Cilj projekta je motivirati i pokrenuti kreativno izražavanje djece i mladih u ostvarenju niza likovnih radova, modeliranja, pjesme, modela bonton ponašanja prema okolini, odmicanje od svakodnevnice od društvenih mreža, poroka a s ciljem podsticaja u radu a koji bi se predstavili široj javnosti sa svojim orginalnim vlastitim idejama”, dodao je Hamid Hadžić – inicijator aktivnosti.

“Aktivnosti usmjerene na poticanje i razvoj socijalnih, emotivnih, intelektualnih, komunikacijskih i drugih sposobnosti, na način da djeca iskažu svoja razmišljanja o životu, prijateljstvu i ljubavi kroz svoje radove a da uz to obnove ili uče o izgubljenom bontonu ponašanja u svakodnevnom životu. Aktueliziranju projekta koji je nastao kroz ideju udruženja OKC KAKANJ na promicanju mogućnosti i uspješnosti učenika, djece i mladih, njihovih talenata kroz igru, slikanje muziku i ples ali odmaknuti od svakodnevnice društvenih mreža i korisno slobodno korištenje vremena kroz kreativne radionice sa različitim vrstama materijala; plastelin, glina, karton, ljepilo, novine, drvo i svaki mogući prirodni materijal. Reaktiviranja i potenciranje Bonton-a ponašanja kroz kreativne radionice „Igram se i učim pristojno ponašati“ 4 u 1: bojanka priča radni zadatci društvena igra “Bonton” koja se bavi se temama lijepog ponašanja.

Uz aktivnosti koje su nabrojane , naravno, bila je veoma važna podrška ustanova, pojedinaca, kakanjske općinske službe za Društvene djelatnosti, pa se tako iz OKC žele zahvaliti: v.d. načelniku Aldinu Šljivi, direktorici Helmini Murtić, predavač edukator Ilhana Alajbegović, sponzoru Nova Trgovina – S Kakanj koja je dala podršku u materijalu za za zradu ogromne kućice za djecu.  Na kraju svih aktivnosti djeci su dodiljenje DIPLOMICE za učešće i nagradni paketi slatkog programa, naravno na kraju ćemo spomenuti da djeca nisu krila ogromno oduševljenje za ovaj sadržaj namijenjen njima i željeli su da aktivnost vječno traje.

Zašto je važno djecu poticati na kreativnost? 

Kreativnost je misaoni proces koji podrazumijeva stvaranje novihboljihdrukčijih i produktivnijih rješenja. Kreativnost potiče na razmišljanje, stvaranje i originalnost. To je vještina koja se razvija.

Iako djeca imaju urođenu potrebu za stvaranjem, razvoj dječje kreativnosti ovisi o utjecaju i zalaganju roditelja. Kako se razvoj svake vještine temelji na motivaciji i interesu, tako je i sa kreativnošću.

Djetetu je potrebno pružiti motivaciju i zainteresirati ga, a nakon toga slijedi ohrabrivanje i poticanje u svakom sljedećem koraku.

Djeca koja se ohrabruju imaju izraženo samopouzdanje, osjećaj vlastite vrijednosti, motivirana su, znatiželjna i dosjetljiva, a s neuspjehom se nose razumno.  Takva su djeca uspješnija ne samo tijekom školovanja, nego i privatnom i poslovnom životu kao odrasli ljudi.

Stvaranjem uvjeta i poticanja na izražavanje kroz crtanje, rješavanje problemskih zadataka, slikanje, modeliranje, pjevanje, plesanje glumu, gimnastiku i sl. djeca ne samo da razvijaju kreativno, već i senzorno, intelektualno, motoričko, emocionalno i socijalno.

Glavne odlike kreativnih osoba su  otvorenost prema okolinikritičnostfleksibilnostinicijativnostoriginalnostenergičnost i hrabrost, emocionalna stabilnost, dominantnost te neovisnost.

Evo par savjeta koja će pomoći u procesu razvoja kreativnosti Vaše djece

  1. Pustite djecu da pogriješe (Ne morate ih stalno ispravljati. Greška postaje iskustvo ako se iz nje nešto nauči, a djeca će dobiti motivaciju za traženjem boljih rješenja)
  2. Pričekajte da djeca sama zatraže pomoć, nemojte je sami nuditi.
  3. Djeci nemojte servirati gotova rješenja, već ih pustite da sami pronađu svoja rješenja.

Uprkos tome što iz dana u dan imamo sve više obaveza i problema, bitno je imati na umu da mi kao roditelji, imamo jako veliku ulogu u razvoju djetetove kreativnosti.

Bez našeg poticanja i podrške dijete ne može iskoristiti svoj puni potencijal i razviti svoju kreativnost.