Počeli radovi na sanaciji puta za Krševac

Počeli su radovi na sanaciji puta za Krševac.
Radovi obuhvataju asfaltiranje 145 metara ceste u širini 3 m sa izradom asfaltnog rigola 0,5 m sa betonskim ivičnjacima.
Ukupna ugovorena cijena radova iznosi 18.175,20 KM.
Foto: Ilustracija