Počinje procjena vrijednosti BH Telecoma, je li prodaja sljedeći korak?

Danas je Vlada FBiH prihvatila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi sa preuzetim obavezama iz Pisma namjere koje je potpisala Vlada Federacije BiH i obavezala se da će u konsultacijama s Grupom Svjetske banke i EBRD-om završiti finansijsku i operativnu temeljitu procjenu vrijednosti (due diligence) za BH Telecom d.d. Sarajevo.

Ova obaveza predstavlja strukturalnu odrednicu. U cilju primjene ove obaveze, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija navodi da će BH Telecom d.d. Sarajevo biti kontaktiran od strane ovih finansijskih institucija radi potpisivanja Ugovora o povjerljivosti, kako bi bio osiguran pristup relevantnim podacima. Slična procjena će uslijediti i u JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar – saopćeno je iz Vlade FBiH.

S obzirom da je Fadil Novalić, a nakon što su u javnosti procurili dokumenti koje su radili eksperti za Ured premijera, kazao da neće biti prodaje Telecoma u njegovom mandatu, donosimo i dio koji piše u Pismu namjere:

Ponovo ćemo započeti proces privatizacije u Federaciji BiH kako bismo pomogli unapređenje ekonomskog upravljanja i konkurencije, te smanjili rizik za javne finansije. Izvršili smo klasifikaciju preduzeća u državnom vlasništvu i javnih preduzeća na ona koja su strateška, ona koja zahtijevaju manje ili značajnije mjere restrukturiranja, i preduzeća u kojima vlada posjeduje manjinske udjele (ove napore u Federaciji BiH podržava Grupa Svjetske banke). Izvršit ćemo prodaju manjinskih udjela u preduzećima Bosnalijek i Sarajevo osiguranje do kraja septembra 2016. godine.

Također smo u procesu provođenja operativnog i finansijskog restrukturiranja preduzeća Fabrika duhana Sarajevo i Aluminij Mostar s ciljem okončanja njihove prodaje do kraja marta/ožujka 2017. godine. Druga preduzeća, kao što su Energoinvest i Energopetrol, zahtijevat će sveobuhvatnije mjere restrukturiranja prije njihove potpune sanacije i prodaje do kraja decembra/prosinca 2017. 4 godine.

U skladu sa planom Agencije za privatizaciju Federacije BiH, pristupit ćemo rješavanju statusa preostalih preduzeća u državnom vlasništvu i javnih preduzeća bilo putem restrukturiranja i eventualne privatizacije održivih preduzeća, ili stečaja/likvidacije onih preduzeća koja se ocijene kao neodrživa.

U okviru ovog procesa, Vlada Federacije BiH će, u konsultacijama sa Grupom Svjetske banke ili EBRD-om, završiti finansijsku i operativnu temeljitu procjenu vrijednosti (due diligence) za preduzeća BH Telecom i HT Mostar do kraja oktobra 2016. godine (strukturalna odrednica), i razgovarati će o mogućnostima i modalitetima povećanja profitabilnosti ovih preduzeća kroz unapređenje korporativnog upravljanja ili prodajom dionica.

Do kraja decembra 2016. godine (strukturalne odrednice), vlade dvaju entiteta će, uz pomoć Svjetske banke, usvojiti planove restrukturiranja željeznica u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a Vlada Federacije BiH tokom 2017. godine usvojit će i plan restrukturiranja javnih preduzeća u sektoru električne energije i plina i rudnika uglja – stoji u Pismu namjere.

Podsjećamo, Vlada FBiH bez znanja direktora BH Telecoma uradila je svoj izvještaj o poslovanju ove kompanije u kojem je izneseno da su u prošloj godini zabilježeni najlošiji poslovni rezultati od 2010. godine.

Vlada u svom izvještaju tvrdi da je zabilježen pad vrijednosti udjela Vlade u 2016. za čak 250 miliona KM, a to će se nastaviti ukoliko Uprava nastavi loše upravljati BH Telecomom.Novalićeva Vlada izdvajanja od 11 miliona KM u marketinške svrhe nazvala je zloupotrebom te su tim sredstvima „finansirane kampanje protiv Vlade FBiH, Vlade KS, predsjednika BiH, kroz koproduciranje i sponzorstva političkih emisija koje nanose štetu ugledu vlasnika BH Telecoma, aktivnostima na provedbi Reformske agende što poprima dimenzije diplomatskog skandala“.

U istom izvještaju spočitava se i utrošak više od 100 miliona za nabavke koje se dogovaraju kroz pregovaračke postupke. Istaknuto je da je sam postupak netransparentan i troškovno upitan.

Novalićevoj Vladi posebno je zasmetalo što Uprava BH Telecoma odbija saradnju sa strateškim partnerima koje je Vlada delegirala te se navodi primjer Turkcell-a.- BH Telecom ima vrlo lošu poziciju u odnosu na konkurenciju, jako nizak nivo produktivnosti u odnosu na prosjek u Jugoistočnoj Evropi.

Vlada u svom izvještaju tvrdi da su finansijski izvještaji BH Telecoma predmet „klasičnih knjigovodstvenih manipulacija sa vrijednošću zaliha, investicija, nabavkama. Dalje se tvrdi da BH Telecom finansira negativne kampanje protiv Vlade te to nazivaju orkestriranim napadima te se navodi da u 2017. godini sve ove aktivnosti trebaju biti izmijenjene.

– U emisijama koje su sponzorisane i koproducirane od strane BH Telecoma u vrlo negativnom i neprimjerenom kontekstu i eksplicitnom sadržaju vrijeđaju se i ismijavaju, između ostalih član Predsjedništva, premijer FBiH, ministri, premijer KS. Finansiranje političkih emisija koje kreiraju negativan imidž ne samo vlasnika ni na koji način ne doprinosi poslovanju BH Telecoma, niti stvaranju pozitivnog imidža.

Kako otkrivaju izvori Patrije, ovakav izvještaj Vlade FBiH je temelj za prodaju BH Telecoma, a čemu se Zaimović javno protivi što stranci koja ga je i imenoavla na čelo BH Telecoma ne odgovara jer se Vlada obavezala i spram MMF-a na privatizaciju ovog sektora.

(patria)