POČINJE SUĐENJE OCU KOJI SE BORIO ZA SVOJE DIJETE

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo očito ima dvostruke aršine. Dok se na epilog brojnih slučajeva čeka mjesecima, godinama na slučaju oca Nadin Smajlović, Denisa Smajlovića pokazana je izuzetna ekspeditivnost.

8. decembra 2022. godine, kantonalni tužilac je  donio naredbu o provođenju istrage protiv Denisa Smajlovića, podigao je optužnicu protiv Denisa Smajlovića i istu dostavio Sudu na potvrđivanje piše Crna-Hronika

Sutradan, 9. decembra Sud je optužnicu vratio na doradu i preciziranje tužiocu. Sudija je naveo da je uočio dosta grešaka u radu tužioca i ostavio mu je Sud rok od osam dana da sasluša Denisa Smajlovića i da ga upozna sa dokazima na osnovu kojih ga sumnjiči za krivično djelo po optužnici!

16.decembra 2022. godine, Denis Smajlović tek biva saslušan od strane tužioca, shodno članu 240. stav 5. ZKP-a F BiH, gdje mu je tužilac saopćio da će protiv njega podići optužnicu!

Naravno, Denisu nije saopćeno da je tužilac već ranije, 8. decembra 2022. godine, mimo saslušanja Denisa kao osumnjičenog, podigao optužnicu i istu dostavio sudiji na potvrđivanje!

Prvi Denisov zahtjev za uvid u spis Tužilaštva se odbija, kaže kantonalni tužilac da je sve kod suda, drugi zahtjev po Denisovim advokatima se ekspresno usvaja i omogućava Denisu prepis, odnosno fotokopiranje tužilačkog spisa.

16.decembra 2022. godine, Denis Smajlović tek biva saslušan od strane tužioca, shodno članu 240. stav 5. ZKP-a F BiH, gdje mu je tužilac saopćio da će protiv njega podići optužnicu!

Naravno, Denisu nije saopćeno da je tužilac već ranije, 8. decembra 2022. godine, mimo saslušanja Denisa kao osumnjičenog, podigao optužnicu i istu dostavio sudiji na potvrđivanje!

Prvi Denisov zahtjev za uvid u spis Tužilaštva se odbija, kaže kantonalni tužilac da je sve kod suda, drugi zahtjev po Denisovim advokatima se ekspresno usvaja i omogućava Denisu prepis, odnosno fotokopiranje tužilačkog spisa.