Ponijeri će postati turistički centar ZDK: Danas potpisan ugovor, Općina Kakanj postala vlasnik ugostiteljskog objekta

Ponijeri će postati turistički centar ZDK: Danas potpisan ugovor, Općina Kakanj postala vlasnik ugostiteljskog objekta u blizini ski-staze, uskoro radovi na uređenju velikog sankališta.

Plan je da se objekat ustupi na upravljanje i korištenje JU KSC Kakanj kako bi proširili svoju ponudu i upotpunili sadržaje na Ponijerima.