Prahistorijsko – Arheološko područje /NEOLIT/ Obre

Arheološko područje Obre nalazi se na području općine KakanjBosna i HercegovinaNeolit Bosne i Hercegovine zahvata vremenski okvir od VI do početka III milenija. Prostor između Kaknja i Visokog u neolitsko doba bio je relativno gusto naseljen. O tome svjedoče arheološki lokaliteti Arnautovići, Okolište, a posebno:

  • Obre I (Raskršće), koje se danas može označiti kao najstarije neolitsko naselje u centralnoj Bosni i Hercegovini. Pripada periodima Starčevačke i Kakanjske kulture[1]
  • Obre II (Gornje polje), neolitska aglomeracija iz vremena Butmirske kulture. Prostire se na površini 19 000–20 000 m² i označava jedno veće, gusto naseljeno neolitsko naselje.

Lokalitet Obre I (Raskršće) udaljeno je od Gornjeg polja oko 200 m, ali s njim nema neposredne hronološke

i kulturne veze. Na Raskršću su konstatirani kulturni slojevi sa keramikom starčevačkog (6230-5990. godine) i kakanjskog tipa (5600-4900. godine), starijom kulturom od one na lokalitetu Gornje polje. Na osnovu toga, nalazište na lokalitetu Raskršće je nazvano – Obre I, a nalazište na lokalitetu Gornje polje – Obre II. Oba lokaliteta sondažno su ispivana u periodu 1963-1964. godine, a u periodu 1965-1967 istraživanja vodio je Alojz Benac.

Projekat Udruženja “Omladinski kulturni centar Kakanj”

“ČUVAJMO TRAJNO KAKANJSKO BLAGO NAŠE KULTURNE BAŠTINE”

Uz podršku Općine Kakanj