SPU KAKANJ: Tabelarni prikaz po broju osvojenih glasova za OV Kakanj – kandidati!

Nakon obrađenih 46 biračkih mjesta u Kaknju!

SPU KAKANJ

STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 MUNIR KARAHOĐIĆ 1 110 37,16
2 MIRKO LUKIĆ 3 48 16,22
3 MIDHET BEĆAK 5 33 11,15
4 ADILA ZAHIROVIĆ 2 32 10,81
5 MEDINA FEJZOVIĆ 4 20 6,76
6 RAJKA ŽIVANIĆ 6 11 3,72
7 VAHID MUŠIJA 7 22 7,43
8 MIDHAT SAFUNĐIJA 8 19 6,42
9 ADILA HADŽIĆ 9 12 4,05
10 SUAD BEGIĆ 10 19 6,42
11 NERMINA KARAHODŽIĆ 11 22 7,43
12 MUJO KAHRIMAN 12 9 3,04
13 ALISA HADŽIĆ 13 17 5,74
14 STJEPAN LOZANČIĆ 14 14 4,73
15 FARUK ČEHAJIĆ 15 13 4,39
16 DŽENANA HADŽIĆ 16 8 2,70
17 HASAN HUSETOVIĆ 17 16 5,41
18 ANA HRGOTA 18 8 2,70
19 ZIJAD ŠKULJ 19 13 4,39
20 HALIM ALAJBEGOVIĆ 20 19 6,42
21 MURISA TERZIĆ 21 8 2,70
22 MIRSAD KULOVIĆ 22 21 7,09
23 BLAŽENKA BAGARIĆ 23 8 2,70
24 SAKIB ALIĆ 24 11 3,72
25 AVDO BERBIĆ 25 7 2,36
26 EMIRA ČALUK 26 9 3,04
27 FERID ZAHIROVIĆ 27 7 2,36
28 SABAHETA KULOVIĆ 28 10 3,38
29 ŠEFIK BUZA 29 17 5,74
30 ZAHID BERBIĆ 30 6 2,03
31 BAHRIJA SIKIRA 31 4 1,35
32 REFIK MUSIĆ 32 10 3,38
33 AMILA MUŠIJA 33 9 3,04
34 NIJAZ ALISPAHIĆ 34 11 3,72