Stambeno zbrinjavanje boračkih populacija: Ostvarena dobra saradnja između Općine Kakanj i ZDK

U 2017.godini budžetskim novcem Općine Kakanj, Ministarstva za boračka pitanja ZDK i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK jedan kakanjski demobilisani borac je ostvario novčanu pomoć u svrhu stambenog zbrinjavanja u ukupnom iznosu od 25.000 KM (Općina 5.000 KM, Ministarstvo za boračka pitanja ZDK 15.000 KM, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK 5.000 KM).

Jednom ratnom vojnom invalidu iz Kaknja u svrhu kupovine kuće izdvojen je iznos od 40.000 KM (Općina 10.000 KM, Ministarstvo za boračka pitanja ZDK 20.000 KM, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK 10.000 KM).

Pod posebnim uslovima odobrena je i pomoć Ministarstva za boračka pitanja ZDK u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu od 14.000 KM za jednog i 7.000 KM za drugog ratnog vojnog invalida.

Kroz proceduru javnog poziva odobrena je i novčana pomoć u svrhu stambenog zbrinjavanja za 3 ratna vojna invalida u iznosima od 7.000, 5.000 i 7.000 KM, te novčana pomoć za 4 demobilisana borca u iznosima od 5.000 KM, 5.500 KM, 3.000 KM i 7.000 KM.