U centru Sanskog Mosta otkrivena spomen-ploča na koju je uklesano ime kakanjskog heroja Ertana Čaluka

img_20161010_143937-1

Od jučerašnjeg dana, 10.oktobra 2016.godine, ime kakanjskog heroja Ertana Čaluka koji je poginuo u operaciji oslobađanja Sanskog Mosta uklesano je na spomen-ploču na zgradi pošte u gradu na Sani, u blizini mjesta njegove pogibije. Spomen-ploču je postavila Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Sanski Most, a otkrivanje ploče je upriličeno u okviru obilježavanja 10.oktobra – Dana Općine Sanski Most.

Na spomen-ploču su uklesana imena još dva pripadnika Armije R BiH koji su poginuli u samom centru Sanskog Mosta, a jedna od dvije osobe koje su otkrile ploču bio je naš sugrađanin Juksel Čaluk, brat heroja Ertana Čaluka. Na spomen-ploču uklesana su, dakle, imena boraca koji su poginuli u neposrednoj blizini mjesta na kojem je postavljena ploča.

Otkrivanju spomen-ploče prisustvovao je Upravni odbor Saveza udruženja/boračkih organizacija općine Kakanj predvođen predsjednikom Muhdinom Dinom Begićem, dok je u ime Općine Kakanj događaju prisustvovao Rešad Zaimović, šef Službe za boračka pitanja.

Podsjetimo, priča o herojskoj ulozi kakanjske 329. brdske brigade u oslobađanju Sanskog Mosta počinje nekoliko dana prije oslobođenja ovog lijepog grada. Impresivna je bila slika odlaska kakanjskih boraca sa stadiona FK “Rudar” u zonu odgovornosti legendarnog Petog korpusa. Vijugava “zmija” od stotinjak vozila bila je simbol moći 329. brdske brigade. Očekivala se standardna uloga čuvanja linija odbrane, međutim desilo se nešto sasvim drugo. Desio se scenarij kao u filmu. Prvo je spriječen pokušaj neprijatelja da izvrši presijecanje Grmeča i ponovo okupira Bosanski Petrovac.

Uslijedile su žestoke borbe za Sanski Most.

P1040385

Kakanjski borci pred operaciju oslobađanja Sanskog Mosta

 

P1040387

Fotografije koje su zabilježili kakanjski borci u oslobođenom Sanskom Mostu

U borbama, 9. i 10. oktobra 1995. godine, neprijatelj je potisnut 5 – 10 km. Uslijedila je dobro osmišljena operacija  tokom koje je 3. bataljon 329. brdske brigade Kakanj, zajedno sa drugim jedinicama A R BiH umarširao u Sanski Most. Dobijajući zadatke u pokretu, 2. i 3. bataljon potiskuju neprijatelja 3-4 km van grada, dok je 1. bataljon štitio grad sa zapada.

Kakanjski borci su, dakle, među prvima ušli u oslobođeni Sanski Most.

Kakanjsku 329. brdsku brigadu pohvalio je general Atif Dudaković, komandant Petog korpusa Armije R BiH.

Prilikom oslobađanja Sanskog Mosta poginuo je kakanjski heroj Ertan Čaluk.

Ertan Čaluk je bio uzoran sportista i dobar rukometaš RK “Rudstroj” Kakanj. Imao je mogućnost aktivno igrati rukomet i tokom rata, ali je rukometnu loptu zamijenio puškom. Ertan je rođen 25. aprila 1968. godine u naselju Čaluci, u porodici Džemala i Munibe, rođene Mehmedović. Osnovnu školu završava u Bjelavićima, a Elektrotehničku u Kaknju.

P1040384

Ertan Čaluk

U borbi protiv agresora uključio se odmah u startu i bio jedan od prvih pripadnika Patriotske lige i OPŠTO-a Kakanj. Kasnije je bio u sastavu 311. lbr, a kao kapetan bio je i pripadnik 329. brdske brigade u kojoj je bio zamjenik komandanta. Kao izuzetno hrabar i sposoban borac i komandno lice bio je u sastavu 3. manevarskog bataljona. Obišao je mnoga ratišta i učestvovao u mnogim podvizima pripadnika Armije R BiH. Poginuo je pred sami kraj rata, 11. oktobra 1995. godine, u Sanskom Mostu. Ukopan je dva dana poslije na mazarju u Obrima. Ertan je bio primjeren momak, dobar prijatelj, sportista i veliki patriota. Kada su ga 1994. godine zvali da ostavi pušku i zaigra za rukometni klub iz Tuzle, on je rekao da neće uzeti loptu u ruku sve dok se i zadnji metar Bosne ne oslobodi. Svi ga se rado sjećaju zbog njegove dobrote, plemenitosti i hrabrosti. Za zasluge u ratu Ertan je odlikovan priznanjem “Zlatni ljiljan”.

U operaciji oslobađanja Sanskog Mosta poginuli su i kakanjski borci Adnan Sikirić (poginuo na Grmeču 8.oktobra 1995), Ferid Kadrić (poginuo u borbama za oslobođenje Sanskom Mosta 11.oktobra 1995.godine), Fahrudin Kovač (poginuo 16.oktobra 1995.godine u Sanskom Mostu) i Faik Čehajić (poginuo 18.oktobra 1995.godine u Sanskom Mostu).

P.S. Podaci o heroju Ertanu Čaluku preneseni iz knjige: “Kakanjski šehidi i poginuli borci 1992-1995″ autora Dženana Kubata, izdavač: Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Kakanj, Kakanj, 2001. godina