Ubrzo izbor novog direktora TERMOELEKTRANE KAKANJ – Izašao konkurs

Kako smo prvi pisali još prije dva mjeseca tekst o isčekivanju konkursne procedure na Termoelektrani Kakanj, to se i obistinilo. Naime,

Na osnovu Odluke Generalnog direktora o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje direktora
podružnica Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo broj: 01-06-24730/2020
od 10.09.2020. godine, Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za imenovanje direktora podružnica
Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo
I. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo raspisuje Javni konkurs za
imenovanje direktora podružnica Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. –
Sarajevo (u daljem tekstu: Konkurs) i to na slijedeće pozicije:
1. Direktor Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, sa mjestom rada u Jablanici,
2. Direktor Podružnice Termoelektrana „Kakanj“, sa mjestom rada u Kaknju,
3. Direktor Podružnice Termoelektrana „Tuzla“, sa mjestom rada u Tuzli,
4. Direktor Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać, sa mjestom rada u Bihaću,
5. Direktor Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar, sa mjestom rada u Mostaru,
6. Direktor Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo, sa mjestom rada u Sarajevu,
7. Direktor Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla, sa mjestom rada u Tuzli i
8. Direktor Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica, sa mjestom rada u Zenici.

Ekskluzivno: TERMOELEKTRANU KAKANJ PREUZIMA SDA – KO JE NOVI DIREKTOR?

Nezvanično saznajemo da je koalicionim dogovorom SDA, DF I SBB, SDA dobio ukupno 7 pozicija a koje su od Federalnog značaja. Tako je Kakanj dobio poziciju direktora Termoelektrane Kakanj.

U toj formulaciji ranije je već istekao mandat aktulenom direktoru Enveru Merdiću, koji je kako stvari stoje direktor TE Kakanj još samo mjesec dana.

Osim toga, naš portal saznaje da su mogući kandidati za nasljednika Merdića: Haris Neimarlija, Behaija Husika, Midhat Sikira i Fahrudin Omerhodžić.

Prema našim zadnjim informacijama najizglednije su prilike DA bi novi direktor TE Kakanj mogao biti Haris Neimarlija.