Važna obavijest inspekcije općine Kakanj: Što prije pomjeriti ograde iz putnog pojasa na Ponijerima..

Važna obavijest inspekcije općine Kakanj: Što prije pomjeriti ograde iz putnog pojasa na Ponijerima ‼️

Kakanjska politička reprezentacija se prošle godine izborila da i ove godine u Kaknju imamo velike radove. Kantonalna sredstva nisu mogla biti usmjerena na lokalne puteve, ali jesu za turizam i Ponijere.

U toku su pripreme za radove na modernizaciji dijela ceste koja prolazi kroz vikend naselje Ponijeri R466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri.

Izvođač radova je na osnovu projekta izvršio iskoličenje ceste. Utvrđeno je da postojeće ograde privatnih parcela odstupaju od katastarske linije parcele, dakle postavljanjem ograda došlo je do bespravnog ograđivanja dijela ceste i cestovnog zemljišta.

S tim u vezi pozivamo sve vlasnike zemljišta u vikend naselju Ponijeri, počevši iz pravca Kraljeve Sutjeske pa prema spomen obilježju na Ponijerima da što hitnije izvrše uklanjanje svojih ograda koje su postavljene mimo obilježene trase ceste R466, a radi nastavka projekta modernizacije ceste.

Napominjemo da će općinska inspekcija po hitnom postupku poduzeti mjere iz svoje nadležnosti.