Općinska inspekcija izdala prekršajne naloge u ukupnom iznosu od 20.020 KM na osnovu dojava savjesnih građana

klub-navijaca-sila-nebeska-incident-prijedor-6

U periodu od 1.januara 2016.godine do danas kakanjska općinska inspekcija je izdala prekršajne naloge u ukupnom iznosu od 20.020 KM. Stepen naplativosti novčanih kazni je 75 %. Za preostalih 25 % pokrenut je postupak prinudne naplate blokadom računa, a u nekim slučajevima pokrenut je i postupak zamjene novčane kazne za zatvorsku kaznu. Prvobitna projekcija i pretpostavka je bila da će tokom 2016.godine biti napisane novčane kazne u iznosu od oko 4.000 KM, no pojavio se veliki broj prekršajnih djela, a i inspekcija je intenzivirala svoj rad, tako da je došlo do povećanja broja novčanih kazni.

Intenziviranje rada inspekcije i sankcionisanje velikog broja prekršaja je rezultat i pojačanje saradnje inspekcije sa građanima koji upućuju dojave o počinjenim prekršajima i identitetu počinilaca.

Novčana sredstva koja se na ovaj način uplaćuju u Budžet Općine Kakanj koriste se za isplatu stipendija, socijalna davanja i sl.

Građane pozivamo da nam i dalje pišu i prijavljuju sve bespravne radnje koje uoče u svom okruženju.

(kakanjinfo.com)