Počeli radovi uređenje zelene površine i ozelenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci

Općina Kakanj počela je sa realizacijom prvog dijela projekta „ Uklanjanje ostataka građevine, saniranje lokacije, uređenje zelene površine i ozelenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci“.

Izvođač radova: „Trgošped“ d.o.o. Kakanj

Nadzorni organ: „CELAB“ d.o.o. Kakanj

Vrijednost ugovora: 61.481,18 KM

Sredstva su osigurana iz Budžeta Općine Kakanj

Radovi su počeli 17.03.2021. godine, a rok za realizaciju je 45 dana.

Također, u toku su i projekti:

– Rekonstrukcija puta MZ Ričica. Projekat je planiran i ugovoren u 2020. godini kroz Program utroška sredstava od koncesija. Ugovoreni iznos je 80.998,85 KM, a izvođač radova je „Trgošped“ d.o.o. Kakanj.

– Izgradnja distributivne mreže vodovoda Bijele Vode. Vrijednost projekta je 69.217,20 KM, a izvođač radova je „Bujice“ d.o.o. Konjic

Potpisani su Ugovori o izvođenju radova i Ugovori o stručno-tehničkom nadzoru i za kanalizacioni sistem za naselje Čobe, kanalizaciju u naselju Plandište, vodovod Zagrađe, te proširenje vodovodne mreže u MZ Kučići.

Projekti iz oblasti hidrotehnike finansiraju se iz Programa utroška sredstava od vodnih naknada Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu