Pokrenuta Akcija OKC Kakanj i portala Kakanjinfo: “Ako uzmeš moje mjesto, uzmi mi i invaliditet”

Podići svijest građana o propisnom parkiranju autmobila

Udruženje građana “OKC KAKANJ”, uz podršku portala i putem portala Kakanjinfo.com, pokrenulo je društvenu i medijsku akciju simboličnim medijskim natpisima “Ako uzmeš moje mjesto, uzmi mi i invaliditet”, kojima se želi podići svijest građana o propisnom parkiranju automobila.

Inače, u Kaknju je gorući problem slobodno parking mjesto pa nesavjesni vozači često svoje automobile parkiraju na mjesta koja su namijenjena osobama sa invaliditetom.

U vezi s tim, Udruženje „OKC KAKANJ“ i portal “KAKANJINFO.COM” odlučilo je na ovaj način skrenuti pažnju neodgovornim vozačima, a prva OBJAVA je ova koja ima za cilj da malo osvijesti vozače o parkiranju i uzurpiranju parking prostora uz glavnu kakanjsku saobraćajnicu kao i parking kod Općine Kakanj gdje je ova pojava i najučestalija. Vidljivo je bilo da većina parkiranih auta na sebi nema oznaku osoba invaliditeta, dok su od uslikanih 10 imala samo dva.

Ova objava i reakcija ima za cilj da privuče pažnju kakanjaca, posebno na osobe sa invaliditetom koji su nam se više puta do sada obratili i koji su pozdravili ovaj projekt i način na koji se želi skrenuti pažnja da se nesavjesnim parkiranjem krši zakon, ali i pokazuje nepoštovanje prema ovoj kategoriji sugrađana.

– Sama Akcija je za pohvalu i nadamo se da će dati rezultata, mada, žalosno je što na ovaj način moramo podsjećati neodgovorne pojedince na poštivanje zakona, ljudskih prava i konvencija – kažu iz ovog udruženja.

OKC KAKANJ/KAKANJINFO.COM