2016. godina: 2.082.118 KM uloženo u segment zaštite okoliša

ekologija_290312

 

Tokom 2016.godine Općina Kakanj je vlastitim ljudskim i finansijskim resursima osmislila, isprojektovala, nabavila i na području užeg gradskog jezgra ugradila 25 podzemnih kontejnera na 12 lokacija. Ovaj novi koncept odlaganja komunalnog otpada je pokazao puno pozitivnih efekata. Osim toga, izvršena je nabavka i ugradnja grajfera na postojeće vozilo za odvoz komunalnog otpada čime su osigurani uslovi za pražnjenje podzemnih kontejnera. Realizacija ovog projekta koštala je 108.614,54 KM.

Tokom 2016. godine izvršeno je novo proširenje obima organiziranog odvoza otpada na području Kaknja, tako da je sada pokrivenost općine odvozom 90%. Planirano je da se narednih godina još povećava opseg odvoza otpada i da u konačnici obuhvati i preostalih 7 kakanjskih mjesnih zajednica. Kako bi svi građani plaćali istu cijenu odvoza otpada bez obzira koliko su udaljeni od centra grada, Općina Kakanj je izdvojila 56.300 KM u svrhu sufinansiranja odvoza otpada iz udaljenih mjesnih zajednica.

Općina Kakanj je finansirala i nabavku opreme za uspostavu reciklažnog dvorišta u Kaknju. Za nabavku prese-balirke za papir i PET ambalažu sa performatorom, te nabavku viljuškara, platformske vage, rešetkaste korpe, kontejnera i druge opreme  izdvojeno je 100.000 KM.

U okviru nastojanja da se unaprijedi sistem daljinskog grijanja u Kaknju (grijanje toplom vodom sa Termoelektrane Kakanj), Općina Kakanj je tokom 2016.godine finansirala radove na rekonstrukciji vrelovoda na potezu od MZ Kakanj II do zgrade Re-Al Company, te jednim dijelom i na  području MZ Doboj. Radi se o projektu ukupne vrijednosti 543.748 KM.

U 2016.godini su nastavljene aktivnosti čiji je cilj postizanje standarda energetske efikasnosti. Jedna od aktivnosti je i povećanje energetske efikasnosti vjerskih objekata, a radi se o objektu Medžlisa Islamske zajednice Kakanj i Samostana Kraljeva Sutjeska. Za ovu aktivnost izdvojeno je 145.000 KM. Osim toga, u svrhu povećanja energetske efikasnosti mjesnog doma u Bjelavićima, kroz utopljavanje vanjskih zidova termoizolacionom fasadom i  ugradnju izolacionog poda u samom objektu, izdvojeno je 12.564 KM.

Osvrt na 2016.godinu: Više od 2 miliona KM ulaganja u ekološke projekte, oprema za reciklažno dvorište, podzemni kontejneri, ekološki kviz, solarna klupa…Nakon prošlogodišnje organizacije događaja koji je zadobio simpatije kakanjske javnosti, i ove godine u Kaknju je organiziran “Energetski EXPO”. Cilj ove manifestacije je podizanje svijesti građana, a posebno omladine i djece, o energetskoj efikasnosti i odgovornom korištenju energije, ali i upoznavanje sa savremenim tehnologijama i recentnim trendovima iz ove oblasti. U okviru ovog programa, za kakanjske mališane pripremljen je bogat edukativno-zabavni program. Na promotivnim štandovima predstavili su se inovatori, kompanije, posredničke institucije i organizacije koje proizvode i prometuju proizvode i usluge iz oblasti energetske efikasnosti. Na ovom događaju građani su imali priliku da se upoznaju sa načinima uštede energije u domaćinstvu, a mogli su vidjeti i najmodernije tehnologije iz oblasti energetske efikasnosti: solarnu klupu, hibridna vozila, električni motor i električni bicikl, solarne panele i kolektore, pametnu rasvjetu, eko-kuću, led rasvjetu, inovatorske projekte-HHO generator i udarnu pumpu. Penzionerima su dijeljene besplatne štedne sijalice. Građanima je predstavljena i prva kakanjska solarna klupa koja će biti postavljena u parku Doma kulture. Nabavku solarne klupe koja, između ostalog, ima bežićni punjač mobitela i dvije USB utičnice za mobitel ili tablet, finansirala je Općina Kakanj. Organizator ovog događaja je bilo Udruženje „Centar za ekologiju i održivi razvoj“ – C.E.K.O.R. Kakanj, pokrovitelj je bila Općina Kakanj, a partner u projektu Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj.

U saradnji Općine Kakanj, NTV IC Kakanj, osnovnih škola sa područja općine Kakanj i nekoliko kakanjskih privrednih subjekata, u Kaknju je tokom 2016. godine realiziran ekološki projekat čiji je cilj edukacija stanovništva o potrebi zaštite životne sredine i podizanje nivoa ekološke svijesti kod svih naraštaja građana Kaknja, a posebno kod djece i mladih. Naime, u programu NTV IC Kakanj realiziran je ekološki kviz “Eko plus” u kojem su se takmičili učenici kakanjskih osnovnih škola. Kviz je sadržavao pitalice i igre kroz koje se provjerava znanje takmičara iz oblasti zaštite okoliša, a svi zajedno, publika u studiju i gledatelji ispred malih ekrana, su učili o mjerama zaštite okoline, o reciklaži otpada, o energetskoj efikasnosti… Za pomenutu aktivnost Općina Kakanj je utrošila 13.000 KM.

Općina Kakanj je pionir i lider u uspostavi vlastitog i od privrede nezavisnog mjerenja kvaliteta zraka. Općina Kakanj pomoću vlastite mobilne monitoring stanice kontinuirano prati kvalitet zraka u Kaknju kako bi se, u slučaju potrebe, poduzele mjere na zaštiti zdravlja stanovništva. Praksa mjerenja kvaliteta zraka vlastitom mobilnom stanicom u Kaknju se primjenjuje već nekoliko godina. Ukoliko se putem mobilne monitoring stanice zabilježi prekomjerna zagađenost zraka, uz istovremeno uspostavljenu stabilnu vremensku situaciju koja je karakteristična po sporom pomjeranju atmosferskog pritiska, slabom vjetru i pojačanoj temperaturnoj inverziji koja bi se mogla zadržati u narednih 48 sati, Operativni štab Općine Kakanj za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka proglašava jednu od epizoda, te poduzima mjere prema zagađivačima i daje upute stanovništvu. Podaci o kvaliteti zraka se objavljuju na službenoj web-stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba, tako da su podaci svakodnevno dostupni građanima, novinarima, eko-udruženjima i svim drugim zainteresiranim subjektima. Tokom perioda karakterističnog po povećanju zagađujućih materija u zraku Općina Kakanj obezbjeđuje besplatan prijevoz vikendom za građane do kakanjske vazdušne banje Ponijeri.

Za poslove koji obuhvataju ručno i mehaničko čišćenje, pranje, uklanjanje nečistoća sa gradskih i prigradskih javnih površina i saobraćajnica Općina Kakanj je u 2016.godini izdvojila iznos od 315.998 KM, a za unapređenje i održavanje javnih zelenih površina (gradskih i prigradskih) izdvojeno je 104.537 KM.

U 2016. godini održane su dvije volonterske akcije – proljetno čišćenje u aprilu pod nazivom „Kaknju s ljubavlju“ i oktobarska akcija pod nazivom „Milion sadnica za jedan dan“.

Ukupna ulaganja Općine Kakanj u segment zaštite okoliša u 2016.godini iznose  2.082.118 KM.