Boraci pred zgradom Parlamenta FBiH traže svoja prava

Uobičajeno, sa skoro sat kašnjenja, počela je redovna sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH, na čijem je dnevnom redu, između ostalog, Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica čije usvajanje sa amandmanima čekaju demobilisani borci, kojih se nekoliko stotina okupilo pred Parlamentom.

Očekuje se i rasprava o smjeni Drage Puzigaće s mjesta dopredsjedavajućeg Doma naroda, što je zahtjev Kluba delegata iz reda srpskog naroda, koji je tražio da se ovo uvrsti na dnevni red današnje sjednice.

Pred delegatima su i prijedlozi zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, te o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je predložila predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara.

Sjednica je počela izaslaničkim satom, gdje delegati postavljaju pitanja.

Podsjećamo, demobilisani borci stigli su pred zgradu Parlamenta FBiH, jer je na današnjoj sjednici Doma naroda Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca.

Kako nam je ranije rekao Nazil Velić, jedan od demobilisanih boraca iz kampa u Sarajevu, borci okupljanjem žele podržati amandmane na ovaj zakon, a koji su ranije usvojeni u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Riječ je o realizaciji njihovih zahtjeva za borački dodatak, te javnu objavu registra boraca.