Savremeno rekonstruisan i opremljen Centar za fizikalnu terapiju Doma zdravlja Kakanj

Protekla godina u Domu zdravlja Kakanj je obilježena nizom ulaganja, renoviranja prostorija i rekonstrukcija značajnih za same pacijente. Tako ćemo spomenuti i obimne radove na potpunoj obnovi prostorija i kupovinu savremenih aparata u kojima je smješten Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju pri ovoj JU.

Na kraju protekle godine koja je već nekoliko dana iza nas, uz susret penzionera i svečanost povodom njihovog prijema, imali smo priliku da boravimo u savremenom objektu službe Centra za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju za koju je najviše zaslužna Uprava Doma zdravlja na čelu sa DR. Mirsadom  Tursumom jer misli o svojim kakanjcima kako bi im ova ali i sve druge službe bile na usluzi u cilju unapređenja i poboljšanja zdravstvene usluge.

“Prateći ovaj trend da Dom zdravlja stalno napreduje, odnosno ciljno da proširuje svoje kapacitete, odnosno održava i renovira dotrajale objekte službi. Tako smo zadnja dva mjeseca izvršili rekonstrukciju i restauraciju službe Centra za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u što spada i internistički odjel. Osim građvinske rekonstrukcije nabavljeni su i savremeni aparati. Neke od prethodnih projekata realizirali smo donatorskim sredstvima, neke smo realizirali vlastitim učešćem i donacijama. Obnova Centra za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju je realizirana isključivo vlastitim sredstvima, uglavnom oprihodovanim od pružanja usluga sistematskih pregleda. Sada su posebno odvojeni odjeli za djecu, za žene, posebno ćemo naglasiti da je to uređeno za pokrivene i starije žene koje su se ranije ustručavale da neko od muških bude u njihovom prisustvu kada se obavlja ta terapija, što je posebno značajno. Navest ćemo da je ova savremeno opremljena služba za naše pacijente koštala cca 30.000 KM. Iskreno se nadamo da će našim pacijentima biti na usluzi i da će biti zadovoljni”, rekao nam je Doktor Mirsad Tursum.

Savremeno rekonstruisan i opremljen Centar za fizikalnu terapiju Doma zdravlja Kakanj

Savremeno rekonstruisan i opremljen Centar za fizikalnu terapiju Doma zdravlja KakanjProtekla godina u Domu zdravlja Kakanj je obilježena nizom ulaganja, renoviranja prostorija i rekonstrukcija značajnih objekata službi i koristi za same pacijente. Tako ćemo spomenuti i obimne radove na potpunoj obnovi prostorija i kupovinu savremenih aparata u kojima je smješten Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju pri ovoj JU.

Posted by Kakanj Info on Friday, January 4, 2019

KAKANJINFO.COM