OO SPU Kakanj: Stranka penzionera/umirovljenika BiH: Kandidati za lokalne izbore 2016.

SPU KAKANJ

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu sa zakonom ovjerila nezavisne kandidate i kandidatske liste političkih stranaka, koalicija i liste nezavisnih kandidata za učešće na Lokalnim izborima koji se održavaju

02. oktobra 2016. godine.

Imena nezavisnih kandidata i kandidatske liste bit će odštampani na glasačkim listićima.

Ovjerene kandidatske liste možete pogledati OVDJE

OO SPU Kakanj: Stranka penzionera/umirovljenika BiH

 1. Munir Karahođić
 2. Adila Zahirović.
 3. Mirko Lukić
 1. Medina Fejzović
 2. Midhet Bećak
 3. Rajka Živanić
 4. Vahid Mušija
 5. Midhat Safunđija
 6. Adila Hadžić
 7. Suad Begić
 8. Nermina Karahodžić
 9. Mujo Kahriman
 10. Alisa Hadžić
 11. Stjepan Lozančić
 12. Faruk Čehajić
 13. Dženana Hadžić
 14. Hasan Husetović
 15. Ana Hrgota
 16. Zijad Škulj
 17. Halim Alajbegović
 18. Murisa Terzić
 19. Mirsad Kulović
 20. Blaženka Bagarić
 21. Sakib Alić
 22. Avdo Berbić
 23. Emira Čaluk
 24. Ferid Zahirović
 25. Sabaheta Kulović
 26. Šefik Buza
 27. Zahid Berbić
 28. Bahrija Sikira
 29. Refik Musić
 30. Amila Mušija
 31. Nijaz Alispahić